Uudised

Ülo Niinemets nimetati Hiina ülikooli külalisprofessoriks

Aprilli lõpus nimetati maaülikooli taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli juht professor Ülo Niinemets külalisprofessoriks Zhejiangi A&F Ülikoolis. Tegemist on Zhejiangi provintsi tippülikooliga, kus õpib üle 30 tuhande tudengi. Külalisprofessoriks nimetamine võimaldab süvendada teaduskoostööd kahe ülikooli vahel. Koostöö raames toimub teadlaste ja doktorantide vahetus ning seeläbi ka ühine teadustöö, et uurida metsa- ja põllumajandustaimede stressikäitumist muutuvates kliima tingimustes.

Maaülikooli peamine koostööpartner on professor Zhihong Sun, kes oli esimene Hiina teadlane, kes kaitses 2013. aastal oma doktorikraadi Eestis, seda professor Ülo Niinemetsa juhendamisel. Viimase kümne aasta jooksul on põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimefüsioloogia laboris teinud ja tegemas teadustööd seitse doktoranti, järeldoktorit ja külalisprofessorit Hiinast. Doktorikraadi on omandanud juba kaks ning peatselt kaitsmas veel kaks noorteadlast. Teaduskoostööd soodustab taimefüsioloogia töörühma kuulumine teaduse tippkeskusesse EcolChange.