Uudised

Maaülikool valis audoktoriks Austria ülikooli professori

Alexander Jäger

Eesti Maaülikooli nõukogu nimetas 30. mai istungil audoktoriks Ülem-Austria ülikooli professori Alexander Jägeri. Lisaks valis nõukogu ka neli professorit.

Saksamaalt pärit ja Austrias Ülem-Austria ülikoolia (University of Applied Sciences Upper Austria, School of Engineering) töötava professor Jägeri nimetas nõukogu audoktoriks viljaka koostöö eest maaülikooliga ja professor Timo Kikase uurimisgrupiga biokütuste alal. Koostöö tehnikainstituudiga algas 2012. aastal. Ta on olnud konsultandiks, mentoriks ja partneriks EMÜ tehnikainstituudi biokütuste töörühma kompetentsi ja teadusliku taseme arendamisel. Audoktorit austab ülikool novembrikuus toimuval aastapäevaaktusel.

Nõukogu valis metsapatoloogia professoriks seni metsapatoloogia dotsendina töötanud Rein Drenkhani. Maamajanduse ökonoomika professoriks sai Rando Värnik. Toksikoloogia professori kohale tagasi valis nõukogu Tõnu Püssa. Elurikkuse ja keskkonnaplaneerimise professorina jätkab ka professor Mart Külvik.