Uudised

Algab aasta kõige pidulikum aeg ülikoolis

Maaülikoolis on kätte jõudmas lõpuaktuste periood. Kõik aktused toimuvad peahoone aulas, Kreutzwaldi 1a.

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lõpuaktus algab reedel, 7. juuni kell 12.00. Instituudi lõpetab kokku 78 noort spetsialisti. Loomakasvatuse bakalaureuseõppes saab lõpudiplomi üheksa inimest. Toiduainete tehnoloogia bakalaureuseõppe lõpetajaid on 14, kellest kaks lõpetab cum laude. Magistridiplomeid antakse erialal välja kolm. Veterinaarmeditsiini õppekava eestikeelse õppe lõpetab 32 ning inglisekeelse õppe 20 üliõpilast.

Tehnikainstituudi ja Tartu tehnikakolledži lõpuaktus on kolmapäeval, 12. juunil kell 12.00. Instituudi lõpetab kokku 52 noort spetsialisti. Tehnika ja tehnoloogia bakalaureuseõppes saab lõpudiplomi 19 inimest, kellest üks lõpetab cum laude. Tehnotroonika eriala rakenduskõrghariduse saab kuus üliõpilast ja biotehniliste süsteemide rakenduskõrghariduse üks üliõpilane. Magistridiplomeid antakse nii ergonoomika kui tootmistehnika erialal seitse, millest viimasel kaks ka cum laude. Energiakasutuse magistriõppes lõpetab 12 inimest, nendest viis cum laude.

Majandus- ja sotsiaalinstituut austab oma lõpetajaid neljapäeval, 13. juunil kell 12.00. Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise bakalaureusekraadi saab 44 üliõpilast, kellest kaks lõpetab cum laude. Majandusarvestuse ja finantsjuhtimise magistriõppes lõpetab 22 inimest, kellest üks cum laude ning ökonoomika ja ettevõtluse magistriõppe 11 üliõpilast. 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituudil on kaks aktust. Teisipäeval, 18. juunil kell 11.00 saavad lõpudiplomi instituudi bakalaureuseõppe lõpetajad. Kell 14.00 samal päeval algab magistriõppe lõpuaktus. Instituudi lõpetab kokku 145 spetsialisti. Bakalaureuseõppes saab diplomi kolm aianduse, 16 keskkonnakaitse (üks cum laude), 22 põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise (üks cum laude), 14 keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse, 13 loodusturismi (üks cum laude), viis kalanduse ja vesiviljeluse ning seitse vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia (üks cum laude) üliõpilast. Magistriõppes saab diplomi 17 aianduse (kolm cum laude), seitse maastikuarhitektuuri, kuus maastikuarhitektuuri (inglise keelne õpe), viis loodusturismi, kuus linna- ja tööstusmaastike korralduse, seitse maastikukaitse ja -hoolduse, neli vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia ja 13 põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise tudengit. 

Metsandus- ja maaehitusinstituudi lõpuaktus toimub kolmapäeval, 19. juunil kell 12.00. 

Videoülekannet aktustest saab vaadata maaülikooli veebilehelt video.emu.eeAktuste ülekannet saab jälgida ka aula fuajees, auditooriumis 104, mõisamaja saalis ja peahoone kohvikus.