Uudised

ÜLEKANNE: põllumajanduse suurandmete konverents

Põllumajanduse digitaliseerimise käigus on esile kerkinud hulgaliselt küsimusi: millised on riigi ja millised erasektori ülesanded põllumajanduse suurandmete süsteemis? Kuidas leida tasakaalupunkt avaliku sektori huvide ja põllumajandustootjate huvide vahel? Kes on põllumajandustootmise käigus tekkivate andmete omanik?

Konverents toimub 2. juulil 2019 Tartus, Eesti Maaülikooli peahoone aulas (Kreutzwaldi 1a).

Konverentsi eesmärk on tutvustada põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonna teadmussiirde pikaajalise programmi tegevusi ja tulemeid ning arutleda, missugused ootused, lootused või hirmud on seotud tulevikus loodava suurandmete süsteemiga.

Oodatud on teemast huvitatud osapooled: põllumajandustootjad, teadlased, ametnikud, aga ka tarkvaraarendajad jt.

Ürituse korraldab Põllumajandusuuringute Keskus koostöös Eesti Maaülikooli, Eesti Taimekasvatuse Instituudi, Tieto Estonia AS ja E-Agronom OÜ-ga.

Esialgne kava

9:30 – 10:00 Kogunemine, kohv

10:00 – 10:15 Tervitussõnad – Toomas Kevvai (Maaeluministeerium)

10:15 – 10:30 Tervitussõnad ja sissejuhatus PMK poolt – Andrus Rahnu (Põllumajandusuuringute Keskus)

10:30 – 11:00 Andmete väärtustamine – ehk kuidas andmeid hallata ja kasutada? – Ott Velsberg (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

11:00 – 11:30 Kohvipaus

11:30 – 12:00 Euroopa Komisjoni ootused digitaalsele põllumajandusele, rõhuasetusega FaST tööriistal (Farm Sustainability Tool) – Isidro Campos-Rodriguez (Euroopa Komisjon, DG-AGRI)

12:00 – 12:30 Kuidas kaitsta farmerite õigusi digitaalses põllumajanduses? – Daniel Azevedo (Copa-Cogeca)

12:30 – 13:00 Digitaalsed tööriistad parema põllumajanduspoliitika teenistuses – Gwendolen DeBoe (OECD)

13:00 – 14:00 Lõuna

14:00 – 14:30 Tootjate ootustest põllumajanduse suurandmete süsteemile – Andres Oopkaup (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda)

14:30 – 15:30 Põllumajanduse suurandmete programmi I etapi tulemite tutvustamine:

  • Ülevaade loodavast põllumajanduse suurandmete süsteemist – Urmas Visse (Põllumajandusuuringute Keskus)
  • Teenuste kirjeldus: kasud, osapoolte rollid, õiguslikud aspektid – Urmas Visse, Jaanus Põldmaa (Põllumajandusuuringute Keskus), Andres Lille, Martin Paukson (Tieto Estonia AS)
  • Prototüübid kasutaja vaates eAgronomi näitel – Stenver Jerkku (E-Agronom OÜ)
  • Cropio pakutavad lahendused live andmete pealt – Martin Paukson (Tieto Estonia AS)

15:30 – 16:30 Paneeldiskussioon: Missugused on riigi ülesanded ja missugused on erasektori ülesanded põllumajanduse suurandmete süsteemis? Kuidas leida tasakaalupunkt avaliku sektori huvide ja põllumajandustootjate huvide vahel? Kes on põllumajandustootmises tekkivate andmete omanik? Arutelu modereerib Toomas Kevvai.

Registreeri end SIIN.
 

Kontakt:

Programmi juht: Urmas Visse, tel. 5623 8768, e-mail urmas.visse@pmk.agri.ee

Programmi koordinaator: Maris Kruuse, tel. 5563 0001, e-mail maris.kruuse@pmk.agri.ee

Lisainfo ja aruanded: http://pmk.agri.ee/teadmussiirde-pikaajaline-programm-pollumajanduse-suurandmete-tegevusvaldkonnas/

Programmi interaktiivne aruandekeskkond: https://tietoanalytics.ee/PRIA