Uudised

Veeinnovatsiooni suvekooli tuli doktorante 12 riigist

Foto: Pexels

12. augustist algas Eesti Maaülikoolis suveülikool “WIN! Water Innovations | Policy, Management and Research“, mis käsitleb veeteemalisi uuendusi läbi praktika, juhtimise ja teadusuuringute. Suvekool on menukas ning tõi Tartusse 40 doktoranti ja juhendajat paljudest eri riikidest.
Võit! suvekool on interaktiivsete sessioonide, õppekäikude ja rühmatöö ergas segu ainulaadses Eesti keskkonnas. Kokkusaamise eesmärk on anda osalejatele praktiline projekti- ja uurimistöö kogemus erinevate vee-, märgala- ja rannikualade ökosüsteemide metoodikast.
Kool alustab ja lõpetab Tartus. Ranniku-, mere- ja linnaosa jaoks kolivad kõik osalejad ja õppejõud Lääne-Eestisse. Kooli lõpuks oodatakse, et kõik osalejad (individuaalselt või väikestes gruppides) töötaksid välja ja esitaksid ettepanekud, kuidas leida mõnele elulisele probleemile praktiline lahendus. Kursuse läbinud saabad tunnistuse ja 3 EAP-d.
Loengute ja praktikumide andmise roll on peamiselt kanda erinevatel maaülikooli keskkonnateadlastel. Lisaks neile on õppejõude veel Tartu ülikoolist, aga ka Lätist, Ungarist, Austriast ja mujalt.
Teemadest leiavad käsitlemist näiteks rabade olulisus ja nende taastamine. Külalised viiakse väljasõidule mitmesse rappa. Kuna suveülikool viiakse läbi Tartus, on just siin hea jälgida, kuidas saavad kõrvuti hakkama linn ja jõgi. Vaadeldakse taastatud vanajõgede piirkondi, aga ka seda, milliseid meetmeid on võetud kasutusele üleujutusohu leevendamiseks.
Haapsalus saavad kauged külalised vaadata rannikualade majandamist ja inimtegevuse mõju. Otsitakse kompromisse inimtegevuse ja ökosüsteemi säilimise vahel. Veel uuritakse väikesaarte elulaadi ja kommete säilimist Kihnus kohaliku keskkonna aspektist. Viimasena vaadeldakse üleujutusdirektiivi rakendamist Viimsi valla näitel ja käsitletakse sadevee ärajuhtimisega seotud küsimusi.