Uudised

Õppeaasta avaaktus ja infotunnid esmakursuslastele

Eesti Maaülikooli õppeaasta avaaktus toimub 2. septembril 2019 kell 12.00 ülikooli aulas (Kreutzwaldi 1a). Aktuse kavaga saab tutvuda siin.

Esmakursuslastele toimuvad infotunnid:

 

MAJANDUS- JA SOTSIAALINSTITUUT

Bakalaureuseõpe

 • Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekava (päevaõpe) – 2. septembril kell 13.15 Kreutzwaldi 1a (ülikooli peahoone) ruumis nr 104.
 • Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekava (sessioonõpe) – 5. septembril kell 12.15 Kreutzwaldi 1 (Mõisamaja) saalis.

Magistriõpe (sessioonõpe)

 • Majandusarvestuse ja finantsjuhtimise õppekava ning ökonoomika ja ettevõtluse õppekava – 19. septembril kell 12.15 Kreutzwaldi 1a (ülikooli peahoone) – 104

 

METSANDUS- JA MAAEHITUSINSTITUUT

Bakalaureuseõpe

 • Metsanduse õppekava – 2. septembril kell 13.15 Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) – 1A5

NB! 3.–5. septembril toimub sissejuhatus õpingutesse, sh 4. septembril erialane ekskursioonipäev. Riietumisel valida selga-jalga metsas käimiseks ja ilmastikuoludele vastavad riided ja jalatsid! Lähem info 2. septembri infotunnis.

 • Geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse õppekava – 2. septembril kell 13.15 Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) – 2A13

NB! 3. septembril toimub sissejuhatus õpingutesse. Algus kell 10.00 Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) – 2B5. Orienteeruv lõpp kell 14.00. Tegevused siseruumides ja ülikooli linnakus.

Rakenduskõrgharidusõpe

 • Puidutöötlemise tehnoloogia õppekava – 2. septembril kell 13.15 Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) – 1A5

NB! 3.–5. september sissejuhatus õpingutesse, sh 4. september erialane ekskursioonipäev. Riietumisel valida selga-jalga metsas käimiseks ja ilmastikuoludele vastavad riided ja jalatsid! Lähem info 2. septembri infotunnis.

Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhinev õpe (ehitusinseneriõpe).

 • Maaehituse õppekava. Vesiehituse ja veekaitse õppekava – 2. septembril kell 13.15 Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) – 2A13

NB! 3. septembril sissejuhatus õpingutesse. Algus kell 10.00 Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) – 1C2. Selga-jalga ehitusobjektil käimiseks ja ilmastikuoludele vastavad riided ja jalatsid. Ehitusobjektil nõutav turvavarustus (kiiver + helkurvest) antakse.

Magistriõpe

 • Metsamajanduse õppekava.  Metsatööstuse õppekava. Geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse õppekava – infotundi ei ole, vajalik info edastatakse õppetöö toimumise esimesel päeval.

 

PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT

Bakalaureuseõpe – 2. septembril kell 13.15

 • Aianduse õppekava – Kreutzwaldi 5/D korpus – D178, PKI raamatukogu.
 • Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia õppekava – Kreutzwaldi 5/D-korpus – D143.
 • Keskkonnakaitse õppekava – Kreutzwaldi 5/C-korpus – 2C5.
 • Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekava – Kreutzwaldi 5/C-korpus - 2C1.
 • Loodusturismi õppekava – Kreutzwaldi 5/D-korpus – D239.
 • Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse õppekava – Kreutzwaldi 56/3 – 231.

Magistriõpe – 2. septembril kell 13.15

 • Keskkonnakorralduse ja –poliitika õppekava – Kreutzwaldi 5/C-korpus – 2C5.
 • Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekava – Kreutzwaldi 5/B-korpus – 2B27.
 • Maastikuarhitektuuri õppekava – Kreutzwaldi 56/3 – ruum 231.
 • Aianduse õppekava (sessioonõpe) - 5. septembril kell 10.15 Kreutzwaldi 5/A korpus – Metsamaja kohvik.
 • Loodusturismi õppekava (sessioonõpe) – 5. septembril kell 10.15 – 11.00 Kreutzwaldi 5/D-korpus – D239.
 • Kalanduse ja rakendusökoloogia õppekava (sessioonõpe) – 19. septembril kell 10.00 – Kreutzwaldi 5/A-korpus – 0A8
 • Keskkonnakorralduse ja –poliitika õppekava (sessioonõpe) – 20. septembril kell 8.30 – 10.00 Kreutzwaldi 5/B-korpus – 2C1.

 

TEHNIKAINSTITUUT

Bakalaureuseõpe

 • Tehnika ja tehnoloogia õppekava (päevaõpe) – 2. septembril kell 13.15 Kreutzwaldi 56/1 (Tehnikamaja) – A204
 • Tehnika ja tehnoloogia õppekava (sessioonõpe) – 12. septembril kell 9.15 Kreutzwaldi 56/1 (Tehnikamaja) – A204

Magistriõpe (päevaõpe)

 • Energiakasutuse õppekava Tootmistehnika õppekava  –  2. septembril kell 13.15 Kreutzwaldi 56/1 (Tehnikamaja) – A204

Magistriõpe (sessioonõpe)

 • Ergonoomika õppekava. Energiakasutuse õppekava Tootmistehnika õppekava –  12. septembril kell 9.15 Kreutzwaldi 56/1 (Tehnikamaja) – A204
   

TARTU TEHNIKAKOLLEDŽ

Rakenduskõrgharidusõpe

 • Tehnotroonika õppekava – 2. septembril kell 13.15 Kreutzwaldi 56/1 (Tehnikamaja) – A204
   

VETERINAARMEDITSIINI JA LOOMAKASVATUSE INSTITUUT

Bakalaureuseõpe

 • Loomakasvatuse õppekava – 2. septembril kell 13.15 Kreutzwaldi 62 – A209
 • Toiduainete tehnoloogia õppekava – 2. septembril kell 13.15 Kreutzwaldi 62 – A102

Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhinev õpe (loomaarstiõpe)

 • Veterinaarmeditsiini õppekava (eesti õppekeel) – 2. septembril kell 13.15 Kreutzwaldi 62 – A201
 • Veterinaarmeditsiini õppekava (inglise õppekeel) – 30. augustil kell 10.00 Kreutzwaldi 62 – A201