Uudised

Loomakasvatuse doktorantide kursusel jagavad teadmust tippteadlased Euroopast

Tuleval nädalal, 24.–27. septembril toimub Eesti Maaülikoolis noorteadlastele suunatud kõrgetasemeline kursus loomakasvatuse sensoritest ja biomarkeritest. Lisaks kohalikele teadlastele osalevad kursusel tippteadlased Belgiast, Šveitsist ja Itaaliast.

Sarnaselt teistele valdkondadele digitaliseerub ka loomakasvatus. Selle tulemusena on farmiloomade ja –lindude igapäevaseks jälgimiseks välja töötatud uued meetodid ja seadmed, mis abistavad inimest loomade tervise, heaolu, immuunsüsteemi, sigimise ja toodangu kvaliteedi hindamisel.

Biomarkeritena käsitletakse organismi füsioloogilist seisundit iseloomustavaid mõõdetavaid karakteristikuid. Kursuse koordinaatori, maaülikooli söötmisteaduste dotsent Marko Kassi sõnul on biomarkeritel uute tehnoloogiate arendamisel täita oluline osa, kuna nende abil on võimalik loomade füsioloogilise seisundi hindamine ning haiguste kiirem avastamine.

„Kuna kaasaegsetes farmides on inimtööjõu kasutamine viidud miinimumi, väheneb ka inimese ja looma vaheline side. Sensortehnoloogiad aitavad aga avastada mitmeid haigusi juba varajases staadiumis, vähendades nii ravikulusid ja pikendades loomade tervena elatud aastaid,“ rääkis Kass.

Neljapäevase kursuse avavad Ghenti ülikooli vanemteadur Miel Hostensi loengud enim levinud biomarkeritest loomakasvatuses.

Üritust korraldab Biomeditsiini ja Biotehnoloogia doktorikool, finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti Maaülikooli ASTRA projekt Väärtusahelapõhine biomajandus).

Lisainfo: koordinaator Marko Kass, tel: 731 3412

Programm: https://bsp.emu.ee/