Uudised

Uus raamat „Eesti järved“ võtab kokku sel sajandil kogutud seireandmed

Raamat „Eesti järved“.

Kirjastus Varraku loodusraamatute sarjas „Roheline Eesti“ ilmus septembri keskpaigas suurt hulka seireandmeid koondav „Eesti järved“. Raamatusse valitud 96 suurema väikejärve kohta on esitatud süsteemselt mitmesugust informatsiooni, alustades järve morfomeetrilistest omadustest ja keemilisest koostisest kuni erinevate elustikurühmadeni välja. Näiteks saab raamatust infot füto- ja zooplanktoni, suurselgrootute ehk makrozoobentose, suurtaimede ehk makrofüütide ning kalade kohta, ühtlasi on toodud info ka looduskaitsealuste liikide või muude loodusväärtuste esinemise kohta.

Raamatu üldosas tutvustatakse erinevaid järvedega seotud nähtusi ja omadusi. Näiteks saab raamatust vastuse, miks mõnes järves on vesi läbipaistev, mõnes järves aga sogane, roheline või suisa pruun. Kindlasti ei saa üle ega ümber inimtegevuse negatiivsest aga ka positiivsest mõjust seisuveekogudele. Paraku on rohkem näiteid esimeste kohta.

Droonid on suureks abiks ka järveuurijatele, seetõttu peavad autorid raamatu üheks suureks väärtuseks ka mitmeid droonifotosid. Mõnikord on pilt isegi kõnekam, kui tekst.

Uuemate andmetega järveraamatu vajadust tajusid eriala spetsialistid juba kaua aega, viimasest sarnasest on möödas juba üle 40 aasta. Arvukas Limnoloogiakeskuse järveuurijate kollektiiv võttis kokku ja üldistas viimase 20 aasta seiretulemused. See võiks olla aluseks ja abimaterjaliks mitmetele teistele spetsialistidele (nt keskkonnaspetsialistid, -uurijad, õpetajad, tudengid jt) järvede kirjeldamisel ja mõtestamisel. Raamatu autorite kollektiivi kuuluvad: Ronald Laarmaa, Ingmar Ott, Henn Timm, Kairi Maileht, Margot Sepp, Helle Mäemets, Anu Palm, Teet Krause ja Katrin Saar.

Raamatu „Eesti järved“ esitlus toimub 25. oktoobril kell 14.00 Eesti Maaülikooli peahoone aulas. Kohapeal on võimalik soetada raamat erihinnaga.