Uudised

Uus raamat Eesti jõgedest hõlbustab valdkonnaalast teadustööd

Oktoobri alguses ilmus kirjastuse Varrak sarjas „Roheline Eesti“ raamat „Eesti jõed“, mis koondab info 64 suurema või muidu erilisema jõe kohta Eestis. Raamatusse valitud jõgede kohta on esitatud mitmesugust informatsiooni, näiteks tuleb juttu jõe-elustikust, sh pealiskasvust, suurtaimedest, suurselgrootutest ja kaladest, lisaks on iga jõe kirjeldamiseks välja toodud üldinfo, iseloomustus ning seisundihinnang. Raamatus meenutatakse ühtlasi ka seda, mida tähendab jõgi kui ökosüsteem.

Viimase samanimelise raamatu ilmumisest on möödas 18 aastat. Vahepeal on uurijate sõnul juurde tulnud aga palju uusi andmeid, samuti on raamatu autorid aja jooksul uusi tarkusi kogunud. Raamatu autorite hulka kuuluvad maaülikooli jõe-eksperdid Henn Timm, Rein Järvekülg, Peeter Pall ja Sirje Vilbaste. Andmedoonoreid, nõuandjaid ja teisi abilisi on raamatu koostamisel olnud aga veelgi rohkem.

Esitlus toimub 25. oktoobril kell 14.00 Eesti Maaülikooli peahoone aulas, koos veidi varem ilmunud üllitisega "Eesti järved". Kohapeal saab mõlemaid raamatuid omandada erihinnaga 18 eurot.