Uudised

Teadustööde konkursil tunnustati viit maaülikooli tudengit

Foto: Pexels

Möödunud reedel autasustas Haridus- ja Teadusministeerium üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimaid.  Maaülikoolist pälvis auväärse preemia viis üliõpilast.

Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes sai teise preemia Piia Katharina Vaan oma vee- ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia lõputööga „Nõlva-lehelind (Phylloscopus trochiloides) kui potentsiaalne loodusmetsa tunnusliik“.

Magistriõppe üliõpilaste astmes tunnustati kolmanda preemiaga Silvia Sulge maastikukaitse- ja hoolduse eriala lõputööd „Kõdra- ja varre-peitkärsaka kahjustuse ja parasiteerituse tase talirapsil“ ning tänukirjaga Piret Rabakuke loodusturismi õppekava lõputööd „Jahiturismi olemus ja potentsiaal Eestis”.

Doktoriõppe üliõpilaste astmes sai kolmanda preemia Marju Tamm konkursitöö „Pigmentidel põhinev kemotaksonoomia – tõhus vahend fütoplanktoni koosseisu selgitamiseks järvedes ja rannikumeres” eest.

Terviseuuringute valdkonnas nimetati aga teise preemia vääriliseks Priit Peetrise veterinaarmeditsiini lõputöö „Teise generatsiooni antikoagulantsed rodentsitsiidid Eesti röövlindudes“.

Õnnitleme kõiki meie üliõpilasi!