Uudised

Doktorikoolis värskendati teadmisi kõhrkoest

Foto: Marina Aunapuu
Vasakult magistrant Marko Toomla (EMÜ) ja doktorandid Taavi Torga (TÜ) ning Sadia Khalid (TalTech) töötamas elektronmikroskoobiga.

Detsembri alguses toimus biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikoolis kursus „Kõhrkoe patomorfoloogilised, immunohistokeemilised ja elektronmikroskoopilised uurimismeetodid”, kus osales tudengeid maaülikoolist, Tartu ülikoolist ja Tallinna tehnikaülikoolist.

Eesmärk oli värskendada doktorantide ja magistrantide teadmisi kõhrkoe ehitusest ning anda ülevaade liigeskõhre patomorfoloogilistest muutustest liigeseid mõjutavate haiguste korral. „Muuhulgas tutvustasime neile valdkonna hindamiseks kasutatavaid rahvusvaheliselt aktsepteeritud hindamiskriteeriume,“ sõnas veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetooli professor Marina Aunapuu.  

Lisaks teoreetilise teadmiste täiendamisele pakkus kursus praktilisi oskusi nii histoloogiliste preparaatide valmistamiseks, immunohistokeemiliste reaktsioonide läbiviimiseks kui ka elektronmikroskoopiliste uuringute teostamiseks. „Osalejad hindasid kõrgelt just kursuse praktilist poolt, mis andis kindluse ja oskused igapäevaseks tööks laboratooriumites,“ lõpetas Aunapuu.

Doktorikooli kursus toimus Eesti Maaülikooli ASTRA projekti Väärtusahelapõhine biomajandus toel.