Uudised

Konverents räägib metsataimede aretusest Eestis ja Soomes

Sarnaselt sordiaretuse ja -parandustega põllumajanduses ning puuviljaaedades käivad geneetilised uuringud ja aretustöö ka metsataimede kasvatamisel. Eesmärk on tagada taimede parem kasv ning vastupanu haigustele ja kahjuritele.
Metsataimede tootjad ja uurijad korraldavad maaülikooli Metsamajas 6. veebruaril kell 10 kaldauditooriumis 1A5 algava seminari, kus oma kogemusi jagavad Eestist ja Soomest pärit eksperdid. Ürituse üheks arvatavaks tõmbenumbriks on Soome loodusressursside instituudi tunnustatud vanemteadur Matti Haapanen, kes tutvustab Soome kauaaegseid kogemusi ja teadustööd. Haapaneni uurimisteemaks on metsapuude aretus ja parendus.
Eesti metsapuude geneetilistest parendamisest räägib maaülikooli metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetooli teadur Tiit Maaten. Sama õppetooli lektor Andres Jäärats tutvustab metsa istutusmaterjali kasvatamist ja kasutamist ning taimekasvatusvõtteid. Riigimetsa Majandamise Keskuse taimla- ja seemnemajanduse osakonna juhataja Esko Krinal kõneleb sellest, kuidas kasvatatakse istutusmaterjali riigimetsa jaoks.
Ettevõtja ja Eesti Metsataim OÜ juhatuse liige Tõnu Lukas tutvustab nüüdisaegse taimla rajamise võimalusi Eestis ning seda, milliste takistustega võib ettevõtja sel teel põrkuda.
Seminari korraldajad on Eesti Metsataim OÜ, Eesti Maaülikool ja Euroopa Liit. Ehkki eelregistreerumine on olnud arvukas, mahuvad mõned huvilised veel saali.