Uudised

Turismisektor otsib võimalusi looduskaitse toetamiseks

Foto: Pexels

Kolmandal loodusturismi ja looduskaitse konverentsil maaülikoolis on tähelepanu all kaitsealad ning küsimus, kuidas võiks need toime tulla üha suureneva turismiga.  

10. märtsil toimub maaülikooli elurikkuse ja loodusturismi õppetooli eestvedamisel valdkondlik konverents, kus analüüsivad koos teadlased ja praktikud, milline on meie sotsiaalne ja ökoloogiline koormustaluvus.

Loodus- ja seiklusturism on turismisektori kõige kiiremini kasvav osa. „Ühelt poolt annab see võimaluse loodusväärtusi tutvustada ning läbi teadlikkuse tõstmise alasi kaitsta. Teisalt survestab suurenev huvi aga kaitsealade tundlikke piirkondi,“ rääkis maaülikooli lektor Marika Kose.

Sestap tekibki tema arvamusel küsimus, kuidas toetab loodusturism täna looduskaitset ning kas ja kuidas seda tulevikus veelgi soodustada. „Siin on väärt näide räätsamatkasid pakkuvate ettevõtjate algatusel valminud räätsaturismi hea tava, mida konverentsil tutvustatakse,“ lisas Kose.

Konverentsi avaettekande teemal „Turismi ja külastuskorralduse parimad praktikad maailma kaitsealade näitel“ teeb Dr. Yu-Fai Leung Põhja-Carolina Riiklikust Ülikoolist. Järgneb esitus ökoturismist, milles süvenetakse sektori olulistesse komponentidesse Eestis.

Lisaks räägitakse sellest, mida annab üle-Euroopaline kaitsealade võrgustik Europarc turismi sihtkohale Lahemaa näitel. Punkti paneb loodusturismi ettevõtjate paneeldiskussioon, mida juhib Kaili Viilma.

Kõigile ettekannete on vajadusel võimalik ka sünkroontõlge. Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine kuni 7. märtsini (k.a). Konverentsil toimub ka videoülekanne (video.emu.ee), mida on võimalik ka hiljem järele vaadata.

Päevakava: pk.emu.ee/teadusinfo/loodusturismikonverents2020

Lisainfo: Marika Kose, marika.kose@emu.ee, tel: +372 5656 1373

 

Konverentsi toimumist rahastavad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti Maaülikooli ASTRA projekt „Väärtusahelapõhine biomajandus“) ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Üritust korraldab Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi elurikkuse ja loodusturismi õppetool Keskkonnaameti toetusel.