Uudised

Eesti Maaülikooli juhis COVID-19 leviku tõkestamiseks

Eesti Maaülikooli juhis COVID-19 leviku tõkestamiseks

Korralduse aluseks on Eesti Maaülikooli põhikirja § 16 lg 3 ning arvestades viiruse COVID-19 leviku arenguid maailmas  ja Eestis, lähtub Eesti  Maaülikool (edaspidi: ülikool) järgmistest juhistest.

 1. Töötajad ja üliõpilased, kes saabuvad välisriigist alates 12.03.2020 peavad jääma kaheks nädalaks kodusesse karantiini.  Välisreisilt saabudes võtab töötaja esimesel võimalusel ühendust  vahetu töökorraldajaga ning üliõpilane oma instituudi õppedirektoriga, kellega lepitakse kokku juhised üliõpilastel õppetöö ja töötajatel  töö korraldamiseks.
 2. Ülikool tühistab töötajate välislähetused kuni 31.05.2020. Tööandja esindaja ei kinnita uusi välislähetuste korraldusi kuni ülikooli uue otsuseni.
 3. Ülikool ei luba õppetööle ja ühiselamusse välisriigist saabuvaid välisüliõpilasi, kes saabuvad Eestisse alates 12.03.2020. Instituutidel on kohustus teavitada välisüliõpilasi kehtestatud keelust ja leida lahendus õppetöö korraldamiseks.
 4. Ülikool jätab ära või lükkab edasi väliskülalistega seotud üritused, õppetöö ja muud tegevused kuni uue otsuseni, va juhul, kui neid on võimalik läbi viia elektroonsete sidevahenditega.
 5. Ülikool kohustab Torni Hostel OÜ-d tühistama majutuse broneeringud alates 16.03.2020 kuni ülikooli uue otsuseni.
 6. Projektijuhtidel tuleb jooksvalt jälgida rahastajate informatsiooni kulude abikõlblikkuse kohta.
 7. Ülikooli liikmeskonnal on kohustus jälgida Terviseameti poolt avalikustatud juhiseid seoses viiruse COVID-19 levikuga.
 8. Töö vahetu korraldaja teavitab viivitamatult välislähetuses viibivaid töötajaid käesolevast korraldusest.
 9. Õppeosakond teavitab üliõpilasi käesolevast korrast õppeinfosüsteemi kaudu. Käesoleva korralduse täitmise eest  vastutab instituudi või kolledži direktor ja tugistruktuuri osakonna juhataja.
 10. Ülikool ei hüvita töötajatele ja üliõpilastele käesolevas korralduses sätestatud juhiste eiramisel tekkinud kulusid.
 11. Ülikoolil on õigus nõuda töötajalt käesolevas korralduses sätestatud juhiste eiramisel tekkinud kulude hüvitamist.
 12. Korraldus jõustub avalikustamisest ülikooli dokumendihaldussüsteemis.