Uudised

Täienduskoolitused toimuvad lähikuudel veebipõhiselt

Foto: Pexels

Aprillis ja mais toimub Eesti Maaülikooli avatud ülikoolis mitmeid veebipõhiseid täienduskoolitusi, millest on võimalik osa saada kõigil huvilistel.

Aprillis algavad koolitused:

1. "Hügieenikoolitus koolieelsetele lasteasutustele ja koolidele"

Eesmärk on anda hügieeniteemadest huvitatutele, sh lastehoidude ja lasteaedade õpetajatele, õpetaja abidele, kooliõpetajatele, laste ja noortega vahetult kokku puutuvatele töötajatele jt., ülevaade hügieeninõuetest, tutvustada halbadest hügieeniharjumustest tulenevaid ohtusid nii laste kui personali tervisele ning selgitada haigustekitajate leviku viise ja ennetamise võimalusi mängu- ja töökeskkonnas.

Koolitus toimub vahemikus 6. aprill – 6. mai.

Lisainfo ja registreerumine SIIT.

 

2. "Maasikakasvatus"

Eesmärk on anda ülevaade erinevate maasikasortide eelistest ja puudustest ning maasikapeenra rajamise ja hooldamise praktilistest aspektidest.

Koolitus toimub vahemikus 13. aprill – 15. aprill.

Lisainfo ja registreerumine SIIT.

 

3. "Toiduohutuse tagamine koduköögis"

Eesmärk on tutvustada toiduohutuse tagamise põhimõtteid koduköögis – mida kodukokana silmas pidada toidu varumisel, valmistamisel, serveerimisel ja säilitamisel nii pereliikmetele kui suuremale rahvahulgale, et toiduohutus oleks tagatud.

Koolitus toimub vahemikus 13. aprill – 31. mai.

Lisainfo ja registreerumine SIIT.

 

4. "Mootorsõidukijuhi õpetaja täienduskoolitus"

Eesmärk on tagada mootorsõidukijuhi õpetaja ametialane areng.

Koolitus toimub vahemikus 27. aprill – 2. mai.

Lisainfo ja registreerumine SIIT

 

5. "Puutuhk kui väärtuslik väetis aeda ja metsa"

Eesmärk on suurendada huviliste teadmisi puutuha kui toitainerikka ja väärtusliku lubiväetise omadustest ning mõjust mulla keemilistele omadustele ja taimede kasvule.

Koolitus toimub 28. aprillil.

Lisainfo ja registreerumine SIIT

 

Mais algavad koolitused:

1. "Kodukomposti ABC"

Eesmärk on anda alusteadmised kodukompostimise olemusest ja viisidest ning komposti kvaliteedi hindamise kodustest võimalustest.

Koolitus toimub 7. mail. 

Lisainfo ja registreerumine SIIT

 

2. "Hügieeninõuded ja personali hügieen ilu- ja isikuteeninduses"

Eesmärk on omandada või meelde tuletada tööks vajalikud hügieenialased teadmised ning tähtsamad hügieeninõuded võimaldades kursuse läbijal paremini mõista hügieeni vajalikkust, tähtsust ja mõju kliendi tervisele.

Koolitus toimub vahemikus 11. mai – 11. juuni.

Lisainfo ja registreerumine SIIT.

 

Jooksev info koolituste kohta: avatudylikool.emu.ee