Uudised

Eesti Maaülikooli käitumisjuhis seoses viiruse COVID-19 levikuga

Juhindudes EV eriolukorra kehtestamisest töötas Eesti Maaülikooli kriisikomisjon välja Eesti Maaülikooli õppekorraldust ja töötamist puudutava käitumisjuhise seoses viiruse COVID-19 levikuga.

Rektori 11.03.2020 korraldus nr 1-9.RR/78 „Eesti Maaülikooli juhis COVID-19 leviku tõkestamiseks“ kehtib endiselt.

 

Eesti Maaülikooli õppekorraldust ja töötamist puudutav käitumisjuhis seoses viiruse Corona-19 levikuga

 

I. ÕPPETÖÖ ja ÜLIÕPILASTE MAJUTUS ÜHISELAMUS

1. Auditoorne õppetöö Eesti Maaülikooli õppehoonetes on peatatud alates 16. märtsist 2020 kuni EV eriolukorra kehtimise lõpuni.

2. Õppetöö korraldatakse ümber e- ja distantsõppeks. Vastutavad õppejõud informeerivad üliõpilasi, sh välisüliõpilasi täpsemast õppekorraldusest ÕIS-i kaudu.

3. Ülikool kujundab oma seisukoha lõputööde kaitsmiste ja lõpuaktuste kohta vastavalt riiklikele korraldustele.

4. Üliõpilased, kes elavad ühiselamus ja omavad Eestis teist elukohta, peavad vabastama ajutiselt ühiselamu koha alates 16. märtsist kuni EV eriolukorra kehtimise lõpuni. Ülikool ei esita üliõpilasele eelpoolnimetatud perioodi eest ühiselamu koha arveid.

5. Välisüliõpilastel tuleb arvestada, et välisriigist Eestisse naasmisel ei taga ülikool neile ühiselamusse ligipääsu.

 

II. TEADUS- ja ARENDUSTEGEVUS

6. Teadus- ja arendustegevus jätkub. Ülikool tagab hoonetes olevatesse laboritesse juurdepääsu ainult laboriga seotud isikutele.

 

III. TÖÖTAJAD, va HALDUSDIREKTORI HALDUSALA TÖÖTAJAD

7. Töötamine toimub Eesti Maaülikoolis kaugtöö vormis alates 16. märtsist 2020 kuni EV eriolukorra kehtimise lõpuni.

8. Kaugtöö vormi puhul peab töötaja olema töö aja sees kättesaadav töömeilil ja telefonitsi.

9. Juhul, kui isikul ei ole ülikooli poolt antud sülearvutit, võib töötaja kasutada töö tegemiseks personaalset arvutit. Ülikooli IKT osakond edastab töötajate e-posti aadressile vastava juhendi arvuti ühendamiseks ülikooli serveriga.

10. Töötajate koosolekuid ja kohtumisi tuleb korraldada läbi elektrooniliste kanalite.

11. Ülikooli hooned on alates 14. märtsist 2020 kuni EV eriolukorra kehtimise lõpuni suletud. Vajadusel pääseb töötaja ülikooli hoonesse vastava läbipääsu õigusega.

 

IV. EESTI MAAÜLIKOOLI RAAMATUKOGU

12.Eesti Maaülikooli raamatukogu on suletud alates 14. märtsist kuni EV eriolukorra kehtimise lõpuni.

 

V. EESTI MAAÜLIKOOLI LOOMAKLIINIK

13. Eesti Maaülikooli loomakliinik on avatud ja jätkab teenuse osutamist  kuni uue otsuseni.

 

VI. KRIISIKOMISJON

14. Eesti Maaülikoolis töötab 14-liikmeline kriisikomisjon.

15. Eesti Maaülikooli instituutide direktorid moodustavad instituudipõhised kriisikomisjonid.

 

Kontaktid:

 

Ina Järve, õppeosakonna juhataja (õppetöö korraldamine)

tel 5100770, ina.jarve@emu.ee

 

Eda Tursk, välissuhete peaspetsialist (välisüliõpilased)

tel 56629293, eda.tursk@emu.ee

 

Mare Maruste, personalijuht (töötajad)

tel 5013212, mare.maruste@emu.ee

 

Lea Michelson, akadeemiline sekretär (senati ja nõukogu töö korraldamine)

tel 5118621, lea.michelson@emu.ee

 

Toivo Ilves, haldusdirektor (ühiselamud ja hooned)

tel 5056799, toivo.ilves@emu.ee

 

Rainer Banhard, IKT osakonna juhataja (infotehnoloogia)

tel 53484699, rainer.banhard@emu.ee

 

Kaire Klaus, rahandusosakonna juhataja (töötasud)

tel 5110444, kaire.klaus@emu.ee