Uudised

Rahvusvaheline suurkonverents tuleb veebis

Foto: BSE
bse.emu.ee

Üheteistkümnendat korda peetakse maaülikoolis esinduslikku teaduskonverentsi "Biosystems Engineering 2020", mis on suurim biotehnoloogiaid ja säästlikku majandamist käsitlev kokkusaamine Baltimades. Eriolukorra tõttu ei saa osalejad paraku kohtuda silmast silma, vaid ettekanded ja arutelud tuleb maha pidada veebikeskkonnas.
Läbi konverentsi ajaloo on fookuses olnud näiteks biokütused, taastuvenergeetika, põllumajandustootmine, aga ka jäätmemajandus ja nanotehnoloogiad. Igal aastal on konverentsil kaasa lööjate hulk kasvanud, ulatudes ligi 300 teadlaseni. Esindatud on olnud kuni 40 riiki.
Tehnikainstituudi direktori Margus Araku sõnul on see esimene või üks esimesi suuri rahvusvahelisi teaduskonverentse Eestis, mis on täielikult kolitud veebiplatvormile. Kui muidu oleks pidanud üritus läbi viidama maaülikooli linnakus 6. - 8. maini, siis sel korral tuleb leppida veebilahendusega ja ühepäevase digitaalse kokkusaamisega.
Konverentsil astub üles ligi 60 esinejat. Töö käib plenaaristungil ja käivitatakse seitse erinevat erialasektsiooni. Esitletakse ka üle 30 posterettekande.

Lähemat informatsiooni saab ürituse veebilehelt: https://bse.emu.ee/.