Uudised

HITSA kvaliteedimärk antakse kahele maaülikooli e-kursusele

Igal aastal tunnustab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus parimaid e-kursuseid kvaliteedimärgiga, et kinnitada kursuse väga head taset ja tunnustada selle autorit, kes on saavutanud e-õppe rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi. Sel korral saavad Eesti Maaülikoolis kvaliteedimärgi kaks e-kursust:

"Hügieeninõuded ja personali hügieen ilu- ja isikuteeninduses", mille autoriks on toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli dotsent Kadrin Meremäe, ning "Infootsingud ja andmebaaside kasutamine", mille autoriteks on raamatukogu infospetsialistid Karin Naruskov ja Karmen Kalk ning e-ressursside peaspetsialist Raili Zuba.

Ühtlasi on kursus "Hügieeninõuded ja personali hügieen ilu- ja isikuteeninduses" üks aasta e-kursuse stipendiumi kandidaatidest. Võitja kuulutatakse välja 28. mail toimuval virtuaalsel tunnustusseminaril.

Õnnitleme meie tublisid e-kursuste autoreid!