Uudised

Rahvusvaheline kursus toob keskkonda uurivad tudengid kokku veebis

Foto: Pexels

Kuni 7. juulini osalevad Wageningeni ülikooli tudengid veebi vahendusel uurimisprojekti kohtumisel, mille eesmärk on kahe ülikooli teadlaste juhtimisel uurida võimalusi poollooduslike koosluste taastamiseks. Kahe nädala jooksul tulevad vaatluse alla teemad, nagu maastike multifunktsionaalsus, bioloogilisele mitmekesisus ja ökosüsteemide säilitamine, ökoloogia taastamine, aga ka juhtimisstrateegiad ning sidusrühmade kaasamine rahvusparkide otsustusprotsessidesse.

Toimuvad nii ekspertide loengud kui ka virtuaalsed rühmatööd, et suhelda oluliste sidusrühmadega ning arendada veebiteel töötamise oskust üksi ja rühmas. Kursuse edukal läbimisel oskavad tudengid tulevikus hinnata keskkonnaprobleemide mõõtmeid, teha koostööd ning konsulteerida vajadusel ka välismaiste ekspertidega, rakendada teadmisi, meetodeid ja vahendeid keskkonnast välismaistes juhtumiuuringutes ning edendada teaduskoostööd ja kultuurikeskkonda.

Lisainfo kursuse kohta: professor Kalev Sepp, kalev.sepp@emu.ee