Uudised

Stipendiaat uuris üleminekutoetuste vajadust põllumajanduses

Foto: Erakogu

EMÜ Joosep Tootsi Fond ja LandCredit tunnustasid stipendiumiga majandus- ja sotsiaalinstituudi lõpetajat Johanna Linda Pihlakit hariva magistritöö eest põllumajandusettevõtete sissetulekute teemal (juhendajaks Ants-Hannes Viira). Täpsemalt uuris Pihlak, milline on olnud üleminekutoetuste mõju sissetulekutele Eestis aastatel 2006 – 2018, hinnates ka seda, kui suur osakaal põllumajandusettevõtteid ei kvalifitseeruks uuritud toetuste saamisel.

Tööst selgus, et üleminekutoetustel on põllumajandusettevõtete sissetulekutes oluline, sissetulekut stabiliseeriv ja vähesel määral ka suurendav mõju. Toetusest ilmajäämine tähendaks seevastu väiksemat sissetulekut ning mahajäämust Euroopa Liidu liikmesriikidest. Ometi on palju ka neid ettevõtteid, mis tootmisest lahtiseotud üleminekutoetusi ei saa. Selline olukord paneb aga viimased ebavõrdsesse olukorda võrreldes toetuse saajatega.

LandCrediti stipendiumi eesmärk on ergutada maaülikooli põllumajandusele spetsialiseerunud finantsspetsialistide õpinguid ning kindlustada seeläbi põllumajandussektori finantsteadlikkuse areng. Stipendiumi suurus on 1000 eurot, millest 750 on mõeldud üliõpilasele ja 250 tema juhendajale.