Uudised

Tartusse saabub planeerijate tippseltskond Euroopast

Foto: Pexels

Euroopas planeerimisteadusi ja -õpet eest vedavate koolide ühendus AESOP (Association of European Schools of Planning) otsustas äsja anda ühingu 2022.a. aastakonverentsi korraldamise õiguse Eesti Maaülikoolile ja tema partneritele. See tähendab, et kahe aasta pärast on oodata Emajõelinna kuni 800 ruumilise planeerimisega tegelevat tippspetsialisti. Baltikumis ei ole seda kongressi varasemalt korraldatud.
 
Seega ootab nüüd ees vastutusrikas ettevalmistustöö, tõdes geomaatika õppetooli dotsent Evelin Jürgenson, kes esitas taotluse koos konverentsikorraldusettevõttega Publicon. Kongressi korraldamisse on kaasatud lisaks maaülikoolile ka Tartu ülikool, Tallinna tehnikaülikool, Tallinna ülikool ja Eesti Kunstiakadeemia. Veel on kaasatud Eesti Planeerijate Ühing, oma toetuskirja andsid rahandusministeerium, Eesti Konverentsibüroo ja Tartu Konverentsibüroo.
 
Ühingu liikmetele ning AESOP presidendile prof Dr. Benjamin Davy'le avaldas muljet eestlaste välja pakutud teema: "Space for Species: Redefining Spatial Justice". Eesti keeles võiks see kõlada kui: "Elupaik kõikidele liikidele: ruumilise õigluse ümbermõtestamine“.
 
AESOP asutati 1987. aastal Belgias rahvusvahelise teaduse, kunsti ja hariduse eesmärkidel tegutseva ühinguna. Asutus edendab kraadiõpet, korraldab loengusarju ja suvekoole, tegeleb õppekavade, teadusartiklite ja temaatilise teaduse koordineerimisega ning peab korra aastas suurt kongressi. Ühingusse kuulub üle 150 planeerimist õpetavat kooli üle Euroopa.