Uudised

Maaülikooli saab viimast korda astuda ilma riigieksamiteta

Tänasest saab esitada avaldusi Eesti Maaülikooli esimese ja teise astme vabadele õppekohtadele. Ühtlasi on see viimane võimalus kandideerida maaülikooli gümnaasiumi lõputunnistuse hinnete alusel.

Bakalaureuse-, ehitusinseneri- ja rakenduskõrgharidusõppesse toimub lisavastuvõtt 16. augustini (k.a) põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise, puidutöötlemise tehnoloogia, vesiehituse ja veekaitse, kalanduse ja rakendusökoloogia ning tehnotroonika õppekavadel.

Vastuvõtutingimused on samad kui korralise vastuvõtu puhul (vaata lähemalt SIIT). Kui kandidaat peab sooritama vastuvõtukatse, siis toimub see 18. augustil kell 10. Vastuvõetute nimekiri avalikustatakse 19. augusti hommikul ning oma õppimatulek tuleb kandideerijatel kinnitada kahe päeva jooksul, hiljemalt 21. augustil.

Magistriõppes toimub lisavastuvõtt 24. augustini (k.a) metsamajanduse, keskkonnakorralduse- ja poliitika, maastikuarhitektuuri, geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse, metsatööstuse, aianduse, kalanduse ja rakendusökoloogia, loomakasvatuse, toiduainete tehnoloogia, energiakasutuse, ergonoomika ja tootmistehnika õppekavadel.

Vastuvõtutingimused on samad nagu korralise vastuvõtu puhul (vaata lähemalt SIIT). Kui kandidaat peab sooritama vastuvõtukatse, siis toimub see 25. augustil kell 10. Vastuvõetute nimekiri avalikustatakse 26. augusti hommikul ning õppimatulek tuleb kandideerijatel kinnitada kahe päeva jooksul, hiljemalt 28. augustil.

Ühtlasi saab alates 1. septembrist kandideerida Balti riikide ühisele magistriõppekavale Agri-Food Business Management. Vastuvõtt EL liikmesriikide kandidaatidele kestab kuni 31. oktoobrini 2020 DreamApply keskkonnas. Õpingud algavad jaanuaris 2021. 

Lisainfo: õppeosakonna juhataja Ina Järve, 731 3011