Uudised

Lahkus professor Jaan Miljan

Foto: Erakogu
Jaan Miljan.

Ehitusinseneride ja -teadlaste peret on tabanud raske kaotus. 19. augustil lahkus meie keskelt Eesti Maaülikooli kauaaegne töötaja, professor ja tehnikateaduste kandidaat Jaan Miljan.

Jaan Miljan sündis 10. detsembril 1947. Aastal 1971 lõpetas ta Tallinna Polütehnilise Instituudi tööstus- ja tsiviilehituse erialal. Õpingutele järgnes aastatel 1972 – 1976 teadustöö aspirantuuris Üleliidulise Põllumajandusehituse Teadusliku Uurimise Instituudis.

Võimeka inseneri ja administraatorina täitis Jaan Miljan mitmeid erinevaid tööülesandeid. Aastatel 1976 – 1983 töötas ta veel Eesti Maaehitusprojekti Tartu osakonna peaspetsialistina. 

1983. aastal kaitses Jaan Miljan Tallinna Polütehnilises Instituudis kandidaadi kraadi ja asus tööle Eesti Põllumajanduse Akadeemiasse vanemteadurina. Praeguse Eesti Maaülikooliga oli seotud suurem osa tema elust ja tegemistest. 1992. aastal sai temast maaehituse instituudi professor. Lisaks tegeles ta inseneri eriala õppekavade koostamise ning arendamisega ja maaehituse osakonna juhatamisega. Aastatel 1985 – 1990 töötas ta paralleelselt Üleliidulise Maaehituse Projekteerimise ja Teadusliku Uurimise Instituudi Tartu filiaalis vanemteadurina, kus tegeles põllumajandushoonete seisukorra uurimisega ja päikeseenrgia kasutamisega heina kuivatamiseks küünides.

Jaan Miljan on juhtinud paljusid erinevaid teadusprojekte. Lisaks on ta juhendanud mitmeid ehitusprojekte ja olnud abiks ja nõuandajaks põllumajandusettevõtjatele. Tema osalusel ja juhendamisel on publitseeritud üle 60 teadusartikli ja kaitstud arvukalt magistritöid ning kolm doktoritööd. Viimaseks huvipakkuvaks teadussuunaks osutusid looduslikud ehitusmaterjalid ja materjalide ning ehitiste sisendenergia mahukus. 

Jaan Miljan oli Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi liige ja Eesti Ehitusinseneride Liidu liige. Põhitegevuse kõrvalt jõudis ta tegeleda spordiga: orienteerumisjooksu ja pikamaajooksuga. Ta oli NL meistersportlane ja mitmekordne NSVL meister orienteerumisjooksus ning on jooksnud maratoni ajaga 2.27,07.

Asjatundliku ja abivalmis teadlase ja insenerina jääb mälestus temast paljude südamesse.
Langetame leinas pea koos lähedastega.

EESTI MAAÜLIKOOL
METSANDUS- JA MAAEHITUSINSITUUT  
MAAEHITUSE JA VEEMAJANDUSE ÕPPETOOL