Uudised

Magistritöö: Karlova ülekäiguradade valgustatus vastab enamasti normidele

Foto: Risto Mets / EMÜ
Regina Feldman ja talle magistritöö tegemisel abiks olnud mõõteriistad.

Tartu Karlova linnaosa ülekäiguradade valgustatusega võib suures osas jääda rahule, kuid leidub ka murekohti, ilmneb äsja Eesti Maaülikoolis kaitstud magistritööst.
Regina Feldman kaitses 27. augustil maaülikooli tehnikainstituudis energiakasutuse erialal magistritöö "Ülekäiguradade valgustuse olukord Tartu Karlova linnaosas". Et autojuhid märkaksid teed ületavaid jalakäijaid, on pimedal ajal tarvis piisavalt valgustust.
Kas ülekäigurajad on Karlovas piisavalt valgustatud, selle uurimiseks tegi autor mõõtmisi luksmeetriga 94 ülekäigurajal, 11 jalgratta ülekäigukohal ja kahe ülekäigukoha juures. Heledusmõõturiga mõõtis ta reguleerimata ülekäiguradasid 80 kohas, tehes kokku 800 mõõtmist. Humoorika seigana lisas autor, et öisel ajal mõõteriistadega töötades vähendasid lähenevad autod oluliselt kiirust, pidades üliõpilast ilmselt politseinikuks.
Uurimistulemustest nähtub, et ülkekäiguradade asfaldi valgustatus linnaosas keskmiselt on hea. Keskmise värvsustemperatuuri väärtuseks on 3552 K ja keskmise värviesituse üldindeksi väärtuseks 54. Ülekäiguradasid valgustavad enamasti LED-lambid.
Jalgratta ülekäike Kesk tänaval valgustavad aga HPS-lambid ja nende jõudlus ei ole pimedal ajal piisav. Samuti soovitab Feldman kasutada tugevama valgusjõuga LED-lampe Karlova kooli lähistel Aida ja Lina tänaval ning Tähe 56 juures, et tiheda liikluskoormusega tänavatel pääseksid jalakäijad turvalisemalt üle tee.
Teadaolevalt pole varasemalt sarnaseid valgustehnilisi mõõtmisi Karlova linnaosas tehtud, et saaks võrrelda olukorra paranemist ajas. Tulevikus on aga võimalik teha vastavad lisamõõtmised.