Uudised

Doktoritöö katsetas maastikuharmoonia uurimist uudsel meetodil

31. augustil kaitses Eesti Maaülikooli doktorant Oleksandr Karasov filosoofiadoktori väitekirja teemal "Maastikumeetrika ja ökosüsteemi kultuuriteenused – ressursipõhine integreeriv lähenemine maastikuharmoonia kaardistamisele. Landscape metrics and cultural ecosystem services: an integrative resource-driven mapping approach for landscape harmony". Töö eesmärk oli kaardistustehnoloogiaid kasutades teaduspõhiselt selgitada, miks ja kuidas väärtustavad inimesed teatud maastikke visuaalsest seisukohast.

Enamasti keskenduvad peavoolu kaardistusuuringud maastiku väärtuste ja eelduste hindamisel unikaalsusele, mitmekesisusele ja looduslikkusele. "Neid muutujaid saab satelliitpiltide ja kartograafilise materjali põhjal lihtsasti mõõta. Näiteks hinnatakse maastikuelementide mitmekesisust Shannoni entroopiavalemiga," tutvustas Karasov.

Psühholoogilisest vaatepunktist on autori sõnul aga teisigi olulisi omadusi, nagu vaate harmoonia, ühtsus või kooskõla sidusus, mida mõõtetakse uuringutes sageli subjektiivselt. Kuna teaduslik hindamine on metoodiline väljakutse, mis nõuab paljude hindajate osalemist näiteks maastikufotode hindamisel või vahetult looduses, kus tuleb arvestada piirangutega ruumilisel esindatusel või hinnangute replikatiivsusel, pidas Karasov oluliseks teemat lähemalt uurida.

Töö käigus hindas Karasov kaugseire andmete alusel esmakordselt maakatte värviharmooniat. "Määratletud kaardipõhiseid indekseid kontrollisin kohtseotud fotodega maastikuvaadetest ning välirekreaktsiooni tegevustest sotsiaalmeedia kanalites, nagu Flickr ja VK.com," kirjeldas autor doktoritöö käiku.  

Karasovi sõnul aitab töö paremini mõista ja rakendada maastiku ilu hindamise käiku ning kasutada seeläbi esteetilist kvaliteeti maastiku planeerimisel ja korraldamisel, aga ka looduskaitses ja teistes säästva maakasutuse praktilistes valdkondades.

Doktoritöö juhendajad on prof. Mart Külvik ja emeriitprofessor Igor Chervanyov (Harkovi ülikool) ning oponent prof. Alexander Prishchepov (Kopenhaageni ülikool).

Dissertatsiooniga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.