Uudised

Senat valis Monika Suškevičsi kaasava planeerimise nooremprofessoriks

Foto: Siiri Külm

Eesti Maaülikooli senat valis kaasava planeerimise nooremprofessoriks põllumajandus- ja keskkonnainstituudi lektori Monika Suškevičsi. Ta on esimene, kes alustab oma ametikohal tööd tenuurirajal eesmärgiga liikuda professori kõrgematele astmetele, et jõuda viimaks tenuuri.

Suškevičsi uurimisvaldkonnaks on kaasamine, mis on viimastel kümnenditel Eestis muutunud üldise keskkonnakorralduse, aga ka spetsiifilisemate valdkondade – nagu loodushoid, keskkonnamõjude hindamine ja ruumiline planeerimine – õigusruumi ja tegevuspraktika oluliseks osaks. Kaasamist saab tema sõnul mõista kui avalikkuse ja erinevate huvirühmade osalust riigivalitsemist puudutavates küsimustes.

Sellealase professuuri ja seonduva uurimisrühma väljaarendamine Eesti Maaülikoolis aitaks kaasa kaasaegsete metoodikate kasutamisele teadus- ja õppetöös. Ühtlasi aitaks see metoodikaid edasi arendada nii meta-uuringute (näiteks süstemaatilise kirjandusülevaate metoodika) kui ka primaarandmestike kogumise (kvalitatiivsed meetodid, sh osalusvaalus, intervjuud) mõistes.

Õnnitleme Monika Suškevičsit ja soovime talle palju edu edasises teadustöös.