Uudised

Maaülikooli perre lisandus akadeemik

Veiko Uri.

Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu valis oma istungil uued akadeemikud. Metsanduse valdkonna akadeemikuks sai Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudis töötav metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetooli professor Veiko Uri.
Aastal 2015 professoriks valitud Veiko Uri uurib metsades aineringet, biomassi produktsiooni ning metsakasvatust. Samuti tegeleb Uri raieviiside mõju analüüsiga, töötab välja Eesti puistute biomassi mudeleid ning on uurinud põhjalikult süsiniku sidumisvõimet meie metsades.
Professor Veiko Uri alustas maaülikoolis tööd 1992. aastal. Teadlase karjääris on ta läbinud pea kõik akadeemilise ametiredeli astmed alates laborandist ja assistendist, pidanud lektori ja dotsendi ametit ning valitud juhtiva teadlasena oma valdkonna professoriks.
Lisaks panustab ta erinevate erialaajakirjade ja seltside töösse. Veiko Uri on saanud Eesti Vabariigi teaduspreemia ning talle on antud Punase Risti V klassi teenetemärk.
Lisaks Veiko Urile valis akadeemia veel kaks uut akadeemikut. Nendeks on Krista Fisher matemaatika ja matemaatilise statistika alal ning Elmo Nüganen teatrikunsti alal.