Uudised

Professor Hardi Tullus valiti RMK nõukogu esimeheks

Möödunud nädalal, 11. detsembril valis Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) oma nõukogu esimeheks Eesti Maaülikooli metsakasvatuse ja metsaökoloogia professor Hardi Tulluse.

"Mind kutsus RMK nõukogusse keskkonnaminister, kes saab liikmeks kutsuda kolm asjatundjat. Tema seisukoht oli, et üks liige peaks olema metsateadlane," rääkis professor Tullus valiku tagamaadest.  Ta usub, et põhjuse andis ka ühiskonnas toimuv pidev debatt metsanduse teemadel. "Nõukogu soovib teha teadmispõhiseid otsuseid. Mina võtan seda kui tunnustust maaülikooli metsateadusele ja -haridusele."

Nõukogu on RMK kõrgeim juhtimisorgan, mis planeerib organisatsiooni tegevust, korraldab juhtimist ning teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu on koostatud esindusdemokraatia põhimõttel – sinna kuuluvad kolme ministeeriumi esindajad ja riigikogu otsusega nimetatud liikmed.