Uudised

Äriideede konkurss "Tärkav idu" ootab kandidaate

Lähenemas on Eesti Maaülikooli üliõpilaste äriideede konkurss "Tärkav idu", kuhu oodatakse osalema kõiki soovijaid esmakursuslastest kuni doktorantideni.

Osalemine pole sugugi raske. Pane ühele A4-leheküljele kirja lühikokkuvõte oma äriideest ning läkita see e-postiga aadressile jyri.lehtsaar@emu.ee. Ideid ootab žürii kuni 29. märtsini. Finaal toimub 7. aprillil kell 11. Täpsemat infot konkursi kohta leiab veebiaadressilt: https://ms.emu.ee/et/avaleht/uudis/2021/02/22/tarkav-idu-2021.

Samal ajal on käivitaud ka mentorporogramm neile üliõpilastele, doktorantidele ja noorteadlastele, kes vajavad tuge oma heade biomajanduslike äriideede elluviimiseks. Ka õppejõudusid, teadlasi ja kolleege kutsutakse üles märkama neid noori, kelle teadustulemusi saaks kommertsialiseerida või teisi huvitavaid ideid ellu viia ja maailma parandada. Selle kohta on info oodatud samuti e-posti teel aadressile: jyri.lehtsaar@emu.ee.

Mentorprogrammi rahastab Eesti Maaülikooli Astra projekt „Väärtusahelapõhine biomajandus 2“.