Uudised

Ilmusid Eesti Teaduste Akadeemia ajakirjade värsked numbrid

Märtsis ilmusid teadusajakirjade Proceedings of the Estonian Academy of SciencesEstonian Journal of Earth SciencesOil ShaleLinguistica Uralica ja TRAMES värsked numbrid. Teiste seas on ühe Toimetistes ilmunud artikli kaasautoriteks Eesti Maaülikooli professor Tõnu Püssa ja nooremteadur Linda Rusalepp.

 

Proceedings of the Estonian Academy of Sciences

2021. aastal on jõudnud Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised olulise verstapostini – täitub 70 aastat teadusajakirja esimese numbri ilmumisest. 70. ilmumisaastat tähistava Proceedings selle aasta avanumbris ilmus 10 artiklit, mille autoriteks on 26 Eesti ja 16 välismaa teadlast. Akadeemikud, ajakirja peatoimetaja Jaak Järv ja toimetuskolleegiumi liige Jüri Engelbrecht, rõhutavad juubeliväljaande avasõnas, et ajakiri on viimase aastakümne jooksul omandanud hea rahvusvahelise maine just tänu teadusringkonna toetusele, pühendunud toimetajatele ning tehnilise personali oskustele. Eesti võib olla uhke, et ajakirja Proceedings leiab mitmetest olulistest andmebaasidest, sh Web of Science ja Scopus. Samuti on ajakiri avatud ligipääsuga ajakirjade andmebaasis (DOAJ). Artiklid on lugejatele elektrooniliselt saadaval juba enne ajakirja trükist tulekut. Selle aasta avanumbris on esindatud 8 teadusvaldkonda. Ajakiri ilmub kord kvartalis koostöös Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli (TalTechi), Tallinna Ülikool ja Eesti Maaülikooliga. Sisukorra ja artiklite täistekstid leiab SIIT.

 

Estonian Journal of Earth Sciences

Ajakirjal Estonian Journal of Earth Sciences on samuti sünnipäev – 2021. aastal ilmub juba 70. aastakäik. Juubeliaasta esimese numbri eessõnas on esitatud lühiülevaade ajakirja ajaloost. Neli teadusartiklit on seekord keskendunud Balti regiooni aluspõhja geokeemia, paleontoloogia ja stratigraafia küsimustele. Sisukorra ja artiklite täistekstid leiab SIIT.

 

Oil Shale

Uues numbris leiame huvitava TTÜ ja TÜ teadlaste ühistööna artikli "Carbon dioxide sequestration in power plant Ca-rich ash waste deposits". Artikkel on fokuseeritud põlevkivituha CO2 sidumisvõimele. Süsinikuneutraalsuse ja kliima tulevaste eesmärkide saavutamiseks otsitakse erinevaid CO2 sidumise rakendatavaid võimalusi. Lisaks on uues numbris artikkel, kuidas saab mobiilse skaneeriva mõõtevahendiga põlevkivikaevandust mõõdistada. Saame ka uusi teadmisi Nigeeria põlevkivist ja põlevkivi erinevate materjalide pürolüüsi kineetikast. Sisukorra ja artiklite täistekstid leiab SIIT.

 

Linguistica Uralica

2021. aasta Linguistica Uralica märtsinumbris on ühe silmapaistvaima Moskva keeleteadlase Nikita Muravjovi artikkel, milles on uuritud handi keele Kazõmi murde samaaegsust väljendavaid konstruktsioone, eriti kahe infiniitse konstruktsiooni tähenduse ja funktsioonide erinevust. Sisukorra ja artiklite täistekstid leiab SIIT.

 

TRAMES
Ajakirja Trames värske number on väga huvitav ja sisukas. Numbri avab David Ramiro Troitiño ja Tanel Kerikmäe (TalTech) artikkel Katalooniast, milles on käsitletud Euroopa Liidu, Hispaania ja Kataloonia kolmepoolseid suhteid, Euroopa natsionalismi, integratsiooni ning disintegratsiooni.

Lugeda saab ka Merle Taimalu jt (Tartu Ülikool ja Ida-Soome ülikool) artiklit sellest, milleks valida õpetajakarjäär. Artikkel võrdleb Eesti ja Soome üliõpilaste karjäärivaliku motivatsiooni faktoreid.

Sisukorra ja kõigi seitsme artikli täistekstid leiab SIIT.

 

Täiendav info

Teaduste Akadeemia Kirjastus annab välja kokku seitset rahvusvaheliselt eelretsenseeritavat ja juhtivates andmebaasides kajastatud teadusajakirja. Lisaks uudises nimetatud ajakirjadele veel: Estonian Journal of Archaeologyja Acta Historica TallinnensiaKõigil ajakirjadel on rahvusvaheline toimetuskolleegium.