Uudised

Tippteadlaste portaali jõuab kolm maaülikooli naisteadlast

Äsja nimetas Eesti Teadusagentuur naissoost tippteadlaste portaali AcademiaNet 48 Eesti teadlase nimed. Teiste seas on nimekirjas ka kolm maaülikooli teadlast: professor Eve Veromann, dotsent Evelin Loit ja kaasprofessor Kerli Mõtus.

Portaali jõuab Eesti naisteadlaste paremik vaid läbi teadusagentuuri nominatsiooni. AcademiaNet-i teadlased peavad olema silmapaistva akadeemilise kvalifikatsiooniga ja iseseisva uurimisrühma juhi kogemusega. Kandidaatide esitamisel lähtuti teadlaste edukusest riiklike rühmagrantide taotlemisel ja positiivselt evalveeritud teadusasutuste ettepanekutest.

AcademiaNet aitab suurendada meie tublide naisteadlaste nähtavust üleilmselt.