Uudised

Doktoritöö: hiilamardikaid saab tõrjuda keskkonnasäästlikult

Foto: Pexels

12. aprillil kaitseb Eesti Maaülikooli ja Ghendi Ülikooli (kooskaitsmine) doktorant Jonathan Martin Willow filosoofiadoktori väitekirja teemal "Tiaklopriidi, taimsete eeterlike õlide ja kahe-ahelalise RNA rakendamise võimalused hiilamardikate keskkonnasäästlikus tõrjes. Examining thiacloprid, essential oils and double-stranded RNA for potential use in biosafe management of pollen beetle". Töös uuriti kolme erinevat tüüpi insektitsiidi potentsiaalset rakendatavust hiilamardika tõrjestrateegias.

Töös hinnati insektitsiidide mittesoovitavat mõju kahjurite looduslikele vaenlastele parasitoididele. Selleks töödeldi parasitoidi mudelliiki Aphelinus abdominalis tiaklopriidi jääkidega ja leiti, et see vähendas oluliselt parasitoidi ellujäävust ja mobiilsust. "Kui kasutasime seda ühes tavalise paagiseguga, mida rapsipõldude töötlemisel kasutatakse, ilmnes ainete sünergiline letaalne mõju, seega on kahjuritele mõeldud paagisegu väga ohtlik ka parasitoidile," lisas Willow.

Taimsetest eeterlikest õlidest osutus kõige efektiivsemaks kaneelikooreõli, mis vähendas hiilamardika välispidisel töötlusel nii ellujäävust kui mobiilsust. Samas olid efektiivsed kontsentratsioonid Willow sõnul liiga suured selleks, et neid soovitada põllutingimustes kasutamiseks.

Katsed, kus kasutati põllukontsentratsioonidele relevantseid dsRNA koguseid, näitasid, et hiilamardikatele nii mikrosüstimisel kui suukaudsel dsRNA manustamisel võib saavutada olulise geenivaigistuse ning sellest põhjustatud suremuse. "Vaatamata esialgsetele tulemustele tuleb katseid jätkata, et leida võimalusi dsRNA stabiliseerimiseks, selle taimerakkudesse läbitavuse suurendamiseks ning mõju tõstmiseks," lõpetas Willow.

Doktoritöö juhendajad on prof. Eve Veromann ja prof. dr. ir Guy Smagghe (Ghent University, Belgia) ning oponent dr. Samantha Cook (Rothamsted Research, Ühendkuningriigid).

Lisainfo: professor Eve Veromann, ve.veromann@emu.ee ">eve.veromann@emu.ee