Uudised

Jakub Kõo on tudengite ees seisnud pea 70 aastat

18. aprillil sai 90-aastaseks metsandus- ja maaehitusinstituudi emeriitprofessor Jakub Kõo. Teda tulid 19. aprillil korraldatud sünnipäevapeol tervitama nii lähemad kui kaugemad kolleegid ja ka mitmed õpilased edukatest ehitusettevõtetest.

Maaehituse ja veemajanduse õppetooli hoidja Toomas Tamm kinnitas oma tervituskõnes, et Kõo roll maaülikoolis ehitajate koolitamises on olnud väga suur. "Jakub Kõol on lausa oma koolkond." Tervist ja energiat soovis ta juubilarile ka edaspidiseks. Seda kogu südamest, sest Kõo panustab jätkuvalt erialasesse õppe- ja teadustöösse. Juubilar ise märkis, et peagi täitub tal 70 aastat, mil ta on olnud seotud õppetööga.

Endised õpilased kiitsid juubilari tema selge ja asjaliku õpetuse eest ning kinnitasid, et kui kõiki teisi aineid oleks ehk stuudiumi jooksul saanud ka ise õppida, siis Kõo ained olnuks ilma õpetaja abita omandamiseks liiga keerulised.

Aastal 1931 taluniku peres sündinud Jakub Kõo lõpetas 1950. aastal Tartu ehitustehnikumi ja seejärel EPA metsatööstuse eriala. Mõlemad cum laude. Kandidaadikraadi kaitses ta Lendingradi põllumajandusinstituudis. Pärast seda töötas ta EPA ehitusmehaanika kateedris. Vahepeal (aastatel 1979 - 1982) aga Alžeeria hüdrotehnika ja maaparanduse instituudis. Ta on olnud maaheituse magistri- ja doktoriõppe algataja tolleaegse nimega Eesti Põllumajandusülikoolis.

Oma teadustöös on Kõo tegelenud peamiselt jääkpingeanalüüsi, termoelastsusteooria ja ehitusmehaanikaga. Ta on uurinud jääkpingeid paljudes ehituskonstruktsioonides kuni kasvupingeteni puu tüves välja. Olnud paljude teadusartiklite ja õppevahendite autoriks.