Uudised

Ülikoolid kutsuvad tudengeid end vaktsineerima

Foto: Pexels

Selleks, et alustada õppetööd võimalikult tavapäraselt ja et meeleolukas tudengielu ei jääks elamata, kutsuvad Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool ja Eesti Maaülikool kõiki üliõpilasi end vaktsineerima.

Kõrgkoolid lähtuvad riiklikest juhistest ning püüavad luua võimalikult ohutu töö- ja õpikeskkonna nii töötajatele kui ka tudengitele. Möödunud õppeaasta näitas, et kuigi e-õpe oli huvitav kogemus, väsisid paljud üliõpilased üksi veebi teel õppimisest ning soovisid taas kursusekaaslaste ja õppejõududega näost näkku kohtuda, et kontakt oleks vahetu ja õpe efektiivsem.

Vähem oluline ei ole ka ülikoolielu õppetööväline osa: ülikooliaastate juurde käib vilgas tudengielu ning vaktsineerituna on võimalik osaleda tudengiüritustel ja ühistegevustes.

Ülikoolides on kasutusel kõik viiruse levikut tõkestavad meetmed. Paraku ei piisa siin ülikoolide pingutustest, vaja on ka tudengite panust. 
Tudengite ja töötajate vaktsineerimine tagab ülikooliperele tõhusama kaitse koroonaviiruse vastu. See omakorda võimaldab jätkata sügisel senisest olulisemalt suuremas mahus lähiõppega ja elada täisväärtuslikku seltsielu.

Ülikoolid pakuvad tudengitele ja ülikooli töötajatele, aga ka lähikonna elanikele võimalust end tasuta mugavalt vaktsineerida ülikoolis kohapeal. 

 

Vaata, kus ja millal saab ülikoolide juures end vaktsineerida:

Tallinna Tehnikaülikool

Tartu Ülikool

Tallinna Ülikool

Eesti Maaülikool

Vaktsineerimispunktide asukohad üle Eesti

 

Miks vaktsineerida:

·         väheneb (raskelt) haigestumise tõenäosus;

·         saab toimuda kontaktõpe (loengud, seminarid, harjutustunnid, konsultatsioonid, laboritöö);

·         väheneb eneseisolatsiooni vajalikkus;

·         saab kasutada ülikooli teenuseid nagu raamatukogu ja spordiklubi;

·         saab reisida;

·         saab toimuda taidlus (kooriproov või tantsutund) ja huvitegevus;

·         saab rebaseid ristida ning seltskondlikke koosviibimisi pidada;

·         väheneb haiguspäevade hulk.