Uudised

Maaülikool otsib instituutidele juhte

Tuleva aasta algusest muutub Eesti Maaülikool akadeemiline struktuur ning ühes sellega tuleb avalik konkurss põllumajandus- ja keskkonnainstituudi, metsanduse ja inseneeria instituudi ning veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktori ametikohtade täitmiseks.

Soovides tugevdada ülikooli valdkondade sidusust ning tugevdada veelgi õppe- ja teadustööd ülikoolile pandud vastutusvaldkondades, ühendab ülikooli oma viis instituuti kokku kolmeks. Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen selgitas, et ühiskonna ees seisavad lähiajal suured väljakutsed nagu rohelepe, ÜRO säästva arengu eesmärgid, ring- ja biomajanduse laialdasem areng. "Maaülikoolil on kõigi nende eesmärkide saavutamises kandev roll, sest meie valdkonnad on nende väljakutsetega väga tihedalt seotud. Struktuurireformi eesmärk on tihendada ülikoolisisest ja ettevõtlusalast koostööd, et meie õpe ja teadus oleksid tugevamad, pakkumaks ühiskonnale veelgi enam teadmisi ja väärtusi.“

Reformiga ühtlustub üliõpilaste ja töötajate arv instituutides, samuti suureneb instituutide finantsiline paindlikkus. Instituutide direktorid saavad rektoraadi liikmena võimaluse senisest rohkem ülikooli arengus kaasa rääkida, aga ka suurema vastutuse ülikooli ja selle kõigi fookusvaldkondade arengu eest.

Direktori ametikohale võib kandideerida isik, kellel on teaduskraad, akadeemilise organisatsiooni või akadeemilise organisatsiooni üksuse juhtimise kogemus ja kellel on pädevus vähemalt ühes instituudiga seotud õppe- ja/või teadusvaldkonnas.

Instituudi direktor kannab vastutust instituudi üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

Täpsem teave kandidaatidele esitatavate põhinõuete ja konkursi kohta akadeemiliselt sekretärilt tel 731 3063 ja SIIN