Uudised

Alar Karis juhatas viimast korda maaülikooli nõukogu istungit

Foto: Risto Mets / EMÜ
Rektor Mait Klaassen tänas Alar Karist maaülikooli heaks tehtud töö eest ning kinkis tulevasele presidendile ülikooli tekli.

Septembrikuu viimasel päeval kogunes Eesti Maaülikooli nõukogu, et hinnata haridus- ja teadusministeeriumi ning ülikooli vahel sõlmitud halduslepingu täitmist. Peatselt vabariigi presidendi ametisse astuva nõukogu esimehe Alar Karise jaoks oli see viimast korda juhtida maaülikooli nõukogu tööd.

Nõukogu kuulas ära õppeprorektor Endla Reintami ettekande halduslepingu täitmisest ning hindas selles seatud eesmärgid suures osas täidetuks. Ühtlasi avaldasid nõukogu liikmed arvamust, et eesmärkide paremaks täitmiseks tulevikus on haridus- ja teadusministeeriumil tarvis tagada kõrghariduse rahastamise märkimisväärne kasv. Vastav ettepanek tehti ka uueks halduslepingu perioodiks.

Ülikooli juhtkonnale pani nõukogu ülesandeks sisemise kvaliteedikontrollisüsteemi jätkuva arendamise, doktoriõppe korralduse tõhustamise eesmärgiga kasvatada kaitsmisele jõudvate doktoritööde arvu ning koostöö tihendamise teiste Eesti ülikoolidega, et parandada vastastikku õppe- ja teadustöö kvaliteeti. Viimast eriti inseneerias.

Pärast istungit tänasid nõukogu liikmed ja ülikooli juhtkond Alar Karist tehtud töö eest ning soovisid talle jõudu vabariigi presidendi ametis. Alar Karise asemel nimetab Vabariigi Valitsus nõukokku uue liikme.