Uudised

Doktoritöö: riiklik akupankade subsideerimise meede suurendaks omatarbimist

25. novembril kaitseb Eesti Maaülikooli doktorant Heiki Lill​ filosoofiadoktori väitekirja teemal "Erinevate energia salvestustehnoloogiate uudsed rakenduspõhimõtted liginullenergiahoonetes. Novel application principles for energy storage technologies in nearly zero energy buildings." Töös uuriti toodetud energia salvestusvõimalusi. 

Antud doktoritöö käsitleb taastuvenergia salvestusvõimaluste kasutamist elumajades. Seda nii kohapealsete päikeseparkide ja tuulegeneraatorite kui ka suurte tuuleparkide aeg-ajalisest energia ületootmisest tingitud odava elektrienergia salvestamiseks. Energia tootmise ja tarbimise puhul peaks valitsema igas hetkes tasakaal - sama palju kui toodetakse tuleb ka tarbida.

Kui tasakaalust palju kõrvale kalduda, võib see elektrilisi seadmed kahjustada või esineb tõsiseid võrgurikkeid ja isegi katkestusi. Paraku on aga nii päikese- kui ka tuuleenergia tootmine seotud (kiirete) muutustega toodangus. Lihtsaimad näited selleks on tuulepuhangud tuulegeneraatorite puhul ja vahelduv pilvisus päikesepaneelide puhul, kui elektriline väljundvõimsus muutub sekunditega.

Tasandamaks kiireid muutusi elektritootmisel, pakutakse töös välja võimalus lisada akupangale energia ajutiseks salvestamiseks ülikondensaatorid, mis käituks puhvrina ja on võimelised toodetud elektrienergiat ajutiselt salvestama. Senini on riiklikul tasandil toetatud roheenergia müüki elektrivõrku.

Antud töös uuritakse aga järgmist etappi, kuidas toetada toodetud energia salvestusvõimalusi eesmärgiga suurendada omatarbimist. Selleks pakutakse välja riiklik akupankade subsideerimise meede. Elektrienergia lühiajalisest ületootmisest tulenevalt esineb üha rohkem olukordi, mil elektribörsil müüakse elektrit null või isegi negatiivse hinnaga. Põhjus on lihtne – tootjatel on otstarbekam ajutiselt elektritarbimisele peale maksta kui tootmine korraks seisma panna. Antud töös pakutakse samuti välja meetod, kuidas tarbijale soodsatel tingimustel energiat soojuskandjatesse salvestada, tagamaks elektrivõrgu tootmise ja tarbimise tasakaalu.

Doktoritöö juhendajad on teadur Alo Allik ja prof. Andres Annuk, oponendid on professor Ilhami Colak (Nisantasi Ülikool, Türgi) ja Arvi Hamburg, PhD (Eng)(TalTech, Eesti). Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus, samuti Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace. Avalik kaitsmine toimub 25. novembril kell 12 Tartus Kreutzwaldi tn 56 (Tehnikamaja) ruumis B136 ja internetis SIIN