Uudised

Põllumajanduse veebikonverents tutvustab erinevaid seiretulemusi

Foto: Pexels.com

30. novembril korraldab Eesti Maaülikooli Mahekeskus veebikonverentsi „Põllumajandus ja keskkond“.

Euroopa Komisjoni elurikkuse ja talust taldrikule strateegiad on aluseks Euroopa rohelisele kokkuleppele, mille eesmärgiks on peatada elurikkuse kadu, vähendada taimekaitsevahendite ja mineraalväetiste kasutamist ning muuta toidusüsteem üleilmsetele kestlikkuse normidele vastavaks ning kindlustada nii planeedi kui inimese tervis. Viimaks ellu neid eesmärke, on oluline teada Eesti põllumajandustootmise praktikate mõjusid erinevatele keskkonnanäitajatele – mis on hästi ja kus on vaja teha muutusi.

„Seiretulemuste tutvustamine on väga vajalik põllumajandustootjatele, kelle igapäevane tegevus mõjutab nii otseselt kui ka kaudselt keskkonnaseisundit ja ettevõtte majandamispraktikaid. Tootja vastutab saaduse tootmise kõrval ka mulla ja vee kvaliteedi paranemise ning elurikkuse hoidmise eest, mis on ühtlasi jätkusuutliku tootmise ja toidujulgeoleku tagamise eeldusteks,“ sõnas Elen Peetsmann EMÜ Mahekeskusest.

Oma valdkonna spetsialistid annavad ülevaate Eestis tehtava keskkonnaseire tulemustest mulla, pinna- ja põhjavee, elurikkuse (sh taimestik, linnustik ja putukad) ja toidu kvaliteedi valdkondades. Konverentsi avab ja teema olulisusest räägib Eesti Maaülikooli teadusprorektor Ülle Jaakma. Mullaseire tulemusi tutvustab Priit Penu Põllumajandusuuringute Keskusest, Liina Talgre Eesti Maaülikoolist räägib taimekasvatusviiside mõjust mullamikroobidele. Põlluväetiste kasutamisest ja selle kajastumisest jõgedes räägib Sirje Vilbaste Eesti Maaülikoolist. Ülevaate nitraatide ja pestitsiidijääkide seiretulemused pinna- ja põhjavees teeb Ülle Leisk Keskkonnauuringute Keskusest. Pestitsiidide ja mesilaste teemalise ettekande teeb Risto Raimets Eesti Maaülikoolist. Põllulindude ja kimalaste seiretulemusi tutvustab Eneli Viik Põllumajandusuuringute Keskusest ja linnustiku trendidest põllumajandusmaastikes räägib Jaanus Elts Eesti Ornitoloogiaühingust. Taimekaitsevahendite jääkide seire tulemusi tutvustab Kristi Kallip Põllumajandus- ja Toiduametist. Programmi ajakavaga saab tutvuda SIIN

Konverentsile on oodatud põllumajandustootjad, teadlased, ametkonnad, poliitikakujundajad ja kõik teised huvilised. Osalemiseks saab registreeruda kuni 29. novembrini SIIN.  

Konverentsi raames valmis ka lühiartiklite kogumik „Põllumajandus ja keskkond“, kus Eesti teadlased kirjutavad mullast ja selle elustikust, taimedest, kahjuritest, haigustest, pestitsiididest ja seirest. Kogumiku elektrooniline versioon on kättesaadav SIIN

Konverents toimub MAK 2014-2020 teadmussiirde ja teavituse meetme raames, toetab Euroopa Liit.

 

Lisainfo: Elen Peetsmann, Eesti Maaülikooli Mahekeskus, elen.peetsmann@emu.ee tel: 53044003