Uudised

Virtuaalmuuseum viib loomaluude põnevasse maailma

Eesti Maaülikooli Zoomeedikumi anatoomiamuuseum on kujunenud Tartus üle 170 aasta väldanud loomaarstide koolitamise käigus õppe- ja teadustöö tulemusena ning kogu vanimad dateeritud esemed pärinevad 1853. aastast. Nüüd avati luudekogust põnev virtuaalmuuseum ossa.emu.ee.

Loomaanatoomia museaalidest enamuse moodustab luudekogu, mida tutvustatakse huvilistele näitamaks kui kõnekad ja põnevad võivad olla skeletid. Kogu sümboliks on kujunenud hobuse luustiku pronksist mudel. Kogu näidiseid saab näha ka teistes muuseumides, sest koljude ja skelettide seas leidub zooloogilisi haruldusi, luid endistelt Tallinna Loomaaia asukailt, aga ka põlistelt kodumaistelt loomadelt, samuti ajaloolise tähendusega esemeid.

Luudekogu ehk osteoloogiakogu veebilehel saab tutvuda 130 loomaliigi tervikskeleti, kolju või üksikute luudega. Seetõttu kajastub sõna “luu” ka virtuaalmuuseumi veebinimes ossa.emu.ee. Seda aga meditsiinierialade teises emakeeles ehk ladina keeles, kus ossa eestikeelseks vasteks on luud, kondid. Asjaosalised loodavad, et külalised saavad vastavatud virtuaalmuuseumit uudistades üllatunult öelda: „ossa, on alles luukered!“

Muuseumisse oodatakse erineva ettevalmistusega loomaanatoomia huvilisi mitmelt elualalt: loomaarstiks pürgijaid ja loomaarste, zoolooge ja bioloogiaüliõpilasi, õpetajaid ja õppureid, jahimehi ning kõiki loodushuvilisi. Väljapanekuga saab füüsiliselt tutvuda Tartus Tähtveres Eesti Maaülikooli linnakus asuvas Zoomeedikumis.

Veebilehe loomist toetas Haridus- ja Teadusministeerium teaduse populariseerimise programmist, leping 6-8/20/8 „Maaülikooli Zoomeedikuni virtuaalmuuseum“.