Uudised

Teadlased ja ettevõtjad arutavad süsinikuneutraalset tootmist

Foto: Risto Mets

Poliitikakujundajad, ettevõtjad ja teadlased kogunesid kaheks päevaks maaülikooli, et arutada süsinikuneutraalse tootmise väljakutseid põllumajanduse, metsanduse jt valdkondades.

Kohe alguses pidasid teadlased vajalikuks täpsustada, et juttu tuleb süsiniku heitmetest ehk peamiselt süsihappegaasist ja süsinikmonoksiidist, süsinik elemendina keskkonnale ohtu ei kujuta.

Põllumajandusministeerium tutuvustab EL ja Eesti süsinikuneutraalse põllumajanduse eesmärke ja meetmeid. Kas Eesti on kliimapoliitikas vedur või pidur, selle üle arutleb suursaadik Saksamaal ja energiapoliitika eriesindaja Kaja Tael.

Juttu tuleb veel kasvuhoonegaaside tekkest põllumajanduses, põllumuldade süsiniku sidumisvõimest, rohumaade ja märgalade väärtusest süsihappegaasi sidujana, maaparanduse mõjust ning kliimamõju mõõtmisest ja vähendamisest.

Süsinikuneutraalsest tootmisest Soomes räägib Eija Hagelberg, loomakasvatuse jalajäljest Teija Rönkä, energiatõhususest ja taastuvenergiast Soome taludes Risto Lauhanen ning rahalistest vahenditest süsinikuneutraalsel tootmisel Kaj Granholm. Soome farmerite kogemustest kõneleb süsinikuneutraalse farmi omanik Jari Ruski.

Konverents toimub kahel päeval, kus esimesel päeval on esinejad Eestist ja teisel päeval Soomest. Üritust rahastatakse läbi Teadmussiirde programmi põllumajanduse toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas.