Uudised

Läti põllumajandusülikooli rektor autasustas professor Andres Valdmanni

Foto: Egita Eihvalde
Professor Andres Valdmann ja Läti põllumajandusülikooli rektor Irina Pilvere.

Detsembri keskel Läti põllumajandusülikoolis peetud esinduslikul Biomajanduse konverentsil andis rektor Irina Pilvere Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi professorile Andres Valdmannile üle tänukirja sealse õppetöö arendamise eest loomaarstiteaduse vallas.

Tänukirjal seisab tekst "For the conscientious and creative effort in preparing students and young scientists at the Latvia University of Life Sciences and Technologies" ehk üliõpilaste ja noorteadlaste koolitamise eest Läti põllumajandusülikoolis. Eesti Maaülikooli partnerülikoolis Läti kolleegide juures on Valdmann käinud abis juba 2012. aastast.

Lõunanaabritele on professor Valdmann õpetanud põllumajandusloomade sigimist. Esialgu toimusid õpetamissessioonid Erasmus-programmi raames. 2019. aastal valiti Andres Valdmann aga Läti põllumajandusülikooli külalisprofessoriks. Õpetamisel peab Andres Valdmann tähtsaks, et üliõpilased saaksid aru organismi füsioloogilistest ja patoloogilistest mehhanismidest ja oskaksid oma teadmisi praktikas rakendada.

Lähtudes sellest, et sigimisõpetuses on endokrinoloogia-alastel teadmistel suur tähtsus, alustas Andres Valdmann ka reproduktsiooniendokrinoloogia õpet veterinaarmeditsiini eriala üliõpilastele. "Reproduktsiooniendokrinoloogia “märglaboris” saavad üliõpilased ise erinevate kommertsiaalsete testidega mõõta piima progesteroonisisaldust, võrrelda erinevate testide progesterooni määramise suutlikkust, interpreteerida normaalsete ja munasarjapatoloogiatega lehmade analüüside vastuseid ning kriitiliselt hinnata müüjate väiteid kommertsiaalsetele testidele omistatud „superomaduste“ kohta," kirjeldas Valdmann.

Lisaks õpetamisele oli Valdmann ka sealse põllumajandusülikooli veterinaarmeditsiini doktoriõppekava ekspert, aidates välja töötada vastava õppekava parendusettepanekud. Veel on professor Andres Valdmann Läti põllumajandusülikooli veterinaarmeditsiini suuna professorite kogu liige.