Uudised

Galerii: inspireerivad kolleegid said tunnustuse

Foto: Kalle Valge

Täna tõmmati Eesti Maaülikooli peahoones joon alla konkursile, mille abil tunnustati maaülikoolis töötavaid tublisid kolleege. 

Kolleegipreemia konkurss toimus 2021. aastal esmakordselt. Konkurss viidi läbi kahes voorus - esimeses voorus esitati 35 töötaja kohta vastavalt statuudile põhjendus, teises voorus valisid töötajad salajase hääletuse teel kolm enim hääli saanud nominenti, kes kuulutati kolleegipreemia laureaatideks.

Kandidaate esitati kõigist üksustest ja vastutusaladelt ning kõik ülikoolis esindatavad ametikohad olid esindatud, mis on esimese aasta kohta märkimisväärne tulemus. Nädalaga kogunes hääletajaid 342, mis on 1/3 kogu ülikooliperest.

2021. aasta kolleegipreemia laureaatideks said Reet Laugaste, Tanel Kaart ja Kaire Klaus. Kõiki laureaate iseloomustab ülim tagasihoidlikkus ning ka fakt, et kõik nad on ülikoolis töötanud vähemalt kakskümmend aastat.

Ülikool tänab töötajaid, nii neid, kes märkasid ja neid, keda märgati. Juhtidele selle aasta eesmärgiks - hoidke ja märgake oma sädeinimesi, nemad süütavad ja inspireerivad ka teisi kolleege ja nii on kogu ülikooliperel hea koos töötada.