Uudised

Intensiivkursus toob Tehnikamajja nelja riigi tudengid

Foto: Risto Mets

Aprilli viimaseks nädalaks kogunevad Eesti Maaülikooli Tehnikamajja üliõpilased neljast Euroopa ülikoolist. ERASMUS+ strateegilise koostööprojekti „DIG-MAN“ raames tulevad siia õppurid Rzeszowi Tehnikaülikoolist Poolast, Stavangeri Ülikoolist Norrast, Kaunase Tehnikaülikoolist Leedust ja Ferrara Ülikoolist Itaaliast. Lisaks osalevad kursusel ka EMÜ tehnikaerialade üliõpilased.

Projekti DIG-MAN ja korraldatava rahvusvahelise õppimistegevuse fookuses on digitaalsete tootmistehnoloogiate alase õppe arendamine. Projektimeeskonna poolt on väljatöötatud töövihik mitmekülgsete valdkonda käsitlevate harjutustega. Viimastega on huvitatutel võimalik tutvuda veebilehelt digman.emu.ee. Materjale on tutvustatud erinevatele tööstussektori osapooltele ja senine tagasiside on olnud väga hea.

Intensiivkursust juhendavad õppejõud partnerülikoolidest. Kursuse käigus töötatakse koos osalejatega läbi väljavalitud töövihiku materjalid. Ürituselt ei puudu rahvusvahelistumise ja omavahelise suhtluse arendamise aspekt.