Uudised

Üliõpilasesinduse uus koosseis alustas tööd

Foto: Üliõpilasesindus
Helen Kõnd ja Diana Taar

22. märtsil valiti maaülikooli üliõpilasesinduse 2022/23 aasta koosseis ja 11. aprillil valiti uute liikmete seast erinevatele toimkondadele ametikandjad.

Üliõpilasesinduse juhatuse koosseisu esinaiseks valiti 3. aasta tehnotroonika eriala üliõpilane Helen Kõnd, kes on üliõpilasesinduse koosseisus teist aastat. Juhatuse aseesinaiseks sai Diana Taar, kes õpib esimest aastat loomakasvatust. Kuna kultuuri- ja sporditoimkond on alates sellest aastat eraldi toimkonnad, siis valiti mõlemale toimkonnale ka eraldi ametikandjad.

Sporditoimkonna ametikandjaks on Magnus Mänd ja kultuuritoimkonna ametikandjaks Eliise Tamme, mõlemad on veterinaariatudengid, vastavalt 2. ja 3. kursusel. Haridus- ja sotsiaaltoimkonna tegevust koordineerib tehnotroonika 2. aasta tudeng Krister-Aleks Kasemaa. Revisjonikomisjoni ametikohal tegutseb Sander Loik – tehnotroonika 3. aasta tudeng. Kommunikatsioonitoimkonnas tegutsevad energiakasutuse eriala 2. aasta tudeng Iris Tamla ja metsanduse 3. aasta doktorant Toomas Tarmu.

Värskelt ametisse nimetatud esindajad on saanud aega sisseelamiseks ja korraldanud juba ka esimesed üritused. Selle aasta üheks eesmärgiks on arendada erinevate EMÜ üliõpilasseltside vahelist koostööd efektiivsemaks. Samuti on soov suurendada tudengite osakaalu ning üldist aktiivsust erinevate ürituse korraldamisel ja nendest osavõtmisel, lisaks kaasata neid rohkem üleülikoolilise töö korralduses. Soov on tuua üliõpilasesindus ka välistudengite jaoks lähemale ja muuta see nende jaoks atraktiivsemaks kohaks. Lisaks ei saa mainimata jätta üliõpilasesinduse esindamist erinevates vabariiklikes tudengiorganisatsioonides.