Uudised

Eesti Maaülikooli audoktoriks valiti globaalökoloogia tippteadlane

Fernando Valladares

Eesti Maaülikool valis tänavuse audoktori, kelleks on 26. mai senati otsusega professor Fernando Valladares.

Fernando Valladares on sündinud 1965. aastal Buenos Aireses Argentiinas. Professor Valladares töötab Hispaania Teadusnõukoja alla kuuluvas Hispaania Rahvuslikus Loodusmuuseumis biogeograafia ja globaalmuutuste osakonnas professorina, samuti on ta Rey Juan Carlos ülikooli kaasprofessor.

Tema uurimisvaldkondadeks on botaanika, ökoloogia ja evolutsioonibioloogia, laias raamis uurib ta globaalsete muutuste mõju maismaaökosüsteemidele. Ta on publitseerinud üle 450 artikli ja tema H indeks on 90. Eestiga ja maaülikooliga seob teda teaduskoostöö, mis väljendub ühistes projektides osalemises, teaduspublikatsioonide kirjutamises ja ka panustamises doktoritööde valmimisse.

Peamiselt on olnud koostöö taimebioloogia ja taimekasvatuse õppetooliga, kuid ka elurikkuse ja loodusturismi õppetooliga. Põllumajandus- ja keskkonnainstituut arutas oma nõukogus professor Valladarese nimetamist audoktoriks ja elektroonilise hääletuse tulemusena tehti 19 poolthäälega, so kõigi nõukogu liikmete heakskiidul, maaülikooli senatile ettepanek professor Valladaresele audoktori tiitli omistamiseks. Valladares sai heakskiidu ka senatis.