Uudised

Nädala jooksul saab kandideerida valitud õppekavadele

Foto: Tarmo Haud
Eesti Maaülikool

Eesti Maaülikool korraldab 12.-19. augustini vastuvõtu mõnedele bakalaureuse- ja magistriastme õppekohtadele. Huvilised saavad õppimissoovi esitada sisseastumise infosüsteemis SAIS.

Vastuvõtuks avatakse bakalaureuseastmel sellised erialad nagu puidutöötlemise tehnoloogia (7 õppekohta), põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (5 õppekohta), tehnika ja tehnoloogia (päevaõpe) (5 õppekohta), tehnotroonika (7 õppekohta) ning vesiehitus ja veekaitse (7 õppekohta).

Kõrghariduse teisel astmel ehk magistriõppes avatakse täiendavaks vastuvõtuks aiandus (5 õppekohta), ergonoomika (5 õppekohta), geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus (5 õppekohta), kalandus ja rakendusökoloogia (10 õppekohta), loomakasvatus (5 õppekohta), maastikuarhitektuur (5 õppekohta), metsatööstus (5 õppekohta), põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (10 õppekohta), toiduainete tehnoloogia (10 õppekohta), tootmistehnika (10 õppekohta) ning ökonoomika ja ettevõtlus (10 õppekohta).

Vastuvõtukatse neile õppekavadele, kus see on ette nähtud, sooritatakse 23. augustil kell 10 bakalaureuseastmes ja magistriastmes kell 13. Vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse 25. augustil kell 9.

Vastuvõetutel on aega õppimatulekut kinnitada kahe päeva jooksul.