Uudised

Pildid: ELVI juubeli puhul peeti konverentsi

Foto: Risto Mets / EMÜ
Konverents ELVI 75.

Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut kutsus Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi endiseid töötajaid juubelikonverentsile tähistamaks 75 aasta möödumist instituudi asutamisest.

1947. aastal asutatud instituut muutus kiiresti juhtivaks teaduskeskuseks, mis aitas märkimisväärselt loomakasvatuse tõusmisele vabariigi üheks olulisemaks valdkonnaks. Rakendades viimaseid teadustulemusi praktikas suudeti olla nii innovatsiooni vedaja kui aidata kaasa kaasaaja vajadustele sobiva kaadri ettevalmistamist.

Vaatamaks ühiselt tagasi ELVI (nagu teda kutsuti) töödele ja tegemistele kogunesid 8. septembril Eesti Maaülikooli peahoone aulasse toonased instituudi töötajad ja majandite personal. Konverentsi avas rektor Mait Klaassen, mis järel tegi tänase instituudi tegemistest ülevaate direktor Toomas Tiirats. ELVI töötajatest võtsid sõna Olav Kärt, Avo Mölder, Edda Vahtramäe, Kalju Eilart, Aigar Suurmaa.

Aastapäeva puhul avaldati ka kogumik ülevaatega ELVI ajaloost ning nopetega toonasest ajakirjandusest, rikastatuna arhiivi fotodega. Juubelile pühendatud kogumikuga on võimalik tutvuda maaülikooli raamatukogus.