Uudised

Toidu ja bioressursside häkatonil pakuti välja uusi ideid nii toidutoodete kui bioressursside kasutuseks

26. septembril toimus virtuaalselt projekti NOBALIS häkaton, mis on esimene etapp üliõpilastele ja töötajatele pakutavast ettevõtluse ning innovatsiooni alaste ideede toetusprogrammist.

Häkaton algas inspiratsiooniüritusega. Lauri Reuter organisatsioonist Nordic FoodTech VC rääkis enda kogemusest teadlasena ja investorina. Nemailla Bonturi, Äio Tech OÜ asutaja, kirjeldas oma teekonda läbi doktoriõppe startup ettevõtte arendamiseni ja julgustas üliõpilasi oma mugavustsoonist välja tulema. Annsofie Wahlström Rootsi Põllumajandusülikoolist (SLU) tutvustas Future Food platvormi, mille eesmärgiks on multidistsiplinaarse koostöö tagamine toidusüsteemi osapoolte vahel. Niklas Hjelm SLU Venture Lab-ist jagas SLU kogemusi üliõpilaste toetamisest ja rõhutas, et oluline on ideede esitlusoskus ning võimalused tekivad ideede jagamisel.

Üliõpilaste ideed

Häkatonile registreerus 50 üliõpilast viiest ülikoolist kokku 30 ideega. Üliõpilastel oli võimalus oma algset ideed tutvustada 1-minutilise liftikõnega, millele järgnes võimalike võistkonnakaaslaste otsimine ja ideede edasiarendus mentorite toel ning etteantud ideede arendusmalli alusel. 9 võistkonda esitles oma idee edasiarendust. Häkatoni järgselt on võistkondadel võimalus oma ideid täiendada ette antud malli alusel. Valitud võistkonnad jätkavad idee arendust koos mentoritega kolmes sessioonis oktoobris, novembris ja detsembris ning 15. detsembril toimub rahvusvahelise žürii ees ideede võistlus.

Projekti taust

Projekt NOBALIS on osa EIT HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education programmist ning projekti rahastab Euroopa Liit ja EIT Food. Projekti viib läbi seitsmest Põhja- ja Baltimaade organisatsioonist koosnev konsortsium. Lisaks Eesti Maaülikoolile on projekti partneriteks Latvia University of Life Sciences and Technologies, Linnaeus University, Norwegian University of Life Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences, Ard Innovation, Baltic Innovation Agency. Projekti üldeesmärgiks on ettevõtlus- ja innovatsioonialase institutsionaalse võimekuse parandamine. Projekti käigus arendatakse ettevõtlus ja innovatsiooni õpet, toetatakse tudengite ja töötajate äriideede arendust, kaardistatakse ning uuendatakse ülikoolisiseseid ettevõtlus ja innovatsioonialaseid protseduure, poliitikaid ja toetussüsteeme.

Projekti koduleht: nobalis.eu

Rahastus: