Uudised

Viimane võimalus esitada rektorikandidaate

Veel täna saab esitada kandidaate Eesti Maaülikooli rektori ametikohale. Rektori valimised toimuvad 28. oktoobril.

Eesti Maaülikooli missiooniks on luua ja jagada teadmisi biomajanduse edendajatele looduse ja inimese hüvanguks. Ülikooli tegevus koondub kuude omavahel seotud fookusvaldkonda – põllumajandus, keskkond, metsandus, toit ja tervis, tehnika ja tehnoloogia ning maamajandus – mille arendamisel on eesmärgiks olla partneritele esimene valik. Rohelise ülikoolina võtame jätkusuutliku arengu põhimõtteid arvesse kõigis oma tegevusvaldkondades.

Rektorikandidaate võivad valimiskomisjonile esitada Eesti Maaülikooli akadeemiliste struktuuriüksuste nõukogud, Eesti Maaülikooli ning teiste avalik-õiguslike ülikoolide ja Eesti teadusasutuste nõukogud, Eesti Teaduste Akadeemia juhatus, üliõpilasesindus, maaülikooli ametis olev rektor ja endised rektorid.

Kandidaadiks võib esitada isikuid, kes on või on olnud valitud professori ametikohale.

Kandidaadi ülesseadmiseks tuleb valimiskomisjonile esitada ettepanek (otsus või esildis). Ettepanekule lisatakse kandidaadi sobivuse põhjendus koos oluliste elulooliste andmetega ning kandidaadi poolt allkirjastatud nõusolek kandideerida rektoriks. Ettepanek tuleb esitada kirjalikult (digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti teel või paberil) eesti keeles. Kõik dokumendid peavad olema dateeritud ja allkirjastatud ettepaneku esitaja poolt. Paberil esitatav ettepanek edastatakse kinnises ümbrikus, millel on märksõna ”Rektorikandidaat” ülikooli asjaajamistalitusse akadeemilise sekretäri nimele Kreutzwaldi 1a, Tartu, ruum 114, või saadetakse posti teel aadressil Kreutzwaldi 1a, 51006 Tartu. Digitaalselt esitatav ettepanek saadetakse akadeemilise sekretäri e-posti aadressile lea.michelson@emu.ee.

Kandidaatide ülesseadmise lõpptähtaeg on täna kell 16.00. Valimiskoosolek toimub 28. oktoobril 2022. Rektori ametiaeg algab 1. jaanuaril 2023. aastal ja kestab viis aastat.

Täpsem teave kandidaatide esitamise ja valimise kohta ülikooli kodulehelt http://www.emu.ee/rektor ja akadeemiliselt sekretärilt telefonil 731 3063 või e-posti aadressil lea.michelson@emu.ee.

 

Valimiskomisjoni esimees professor Hardi Tullus