Uudised

Konverentsilised vaagivad ringbiomajanduslikke väljakutseid

Foto: EMÜ
Konverents

Eesti Maaülikooli, maaeluministeeriumi ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja korraldamisel toimub Eesti Rahva Muuseumis esinduslik konverents "Circular bioeconomy - a shift towards sustainable food production".

Kõrgetasemelisel rahvusvahelisel üritusel 13. ja 14 oktoobril osalevad ministrid, teadlased, Euroopa Liidu ametnikud ning ettevõtjad. Arutuse all on bioringmajanduse väljakutsed, kliimaneutraalne majandamine, säästlik toidutootmine ja fossiilsete toormete asendamine. Samuti Euroopa Liidu ja idapartnerlusriikide koostööd.

EMÜ biomajanduse arenduskeskuse juhataja Katrin Kepp tõdes, et ringbiomajandus on täna tähtsamal kohal kui kunagi varem. "Eestis on meil ülikoolides palju biomajandusega tegelevaid teadlasi, kes on toeks ja löövad ka ise kaasa teadusmahukate ettevõtete tekkel ning see on alles algus!"

Minister Urmas Kruuse sõnul tuleb tegutseda selle nimel, et parandada ringbiomajanduse kui kestliku majandusmudeli seisu. „Biopõhiste toodete väljatöötamine ja tootmine on enamasti kallim võrreldes fossiilsetega. Sageli on vajalikud suured alginvesteeringud, milleks riik on juba toetuste näol tuge pakkumas,“ märkis pressiteenistuse vahendusel maaeluminister.

Ukraina agraarpoliitika ja toiduainete aseminister Taras Vysotskyi leiab, et Euroopa Liidu riikide igakülgne toetus ja mitmepoolsed koostööprojektid on väga olulised. „Koostöös Euroopa Liiduga on Ukrainal pärast sõda suur potentsiaal arendada biomajandust ja sellega seotud tööstust, mis on seotud nii toidu- kui ka energiajulgeolekuga.“